Dell reddet av tidligere kostnadskutt

Uten forutseende kostnadskutt ville Michael Dell hatt enda større problemer.

Dell reddet av tidligere kostnadskutt

Uten forutseende kostnadskutt ville Michael Dell hatt enda større problemer.

PC- og serverleverandøren Dell la i går fram sine tall for tredje kvartal. Sammenliknet med tredje kvartal i fjor svikter både omsetning og overskudd.

Omsetningen falt med 3 prosent til 15,16 milliarder dollar. Fallet kom overraskende på analytikerne, som hadde sett for seg en vekst på nærmere 4 prosent, til 16,22 milliarder dollar. Det er over halvannet år siden Dell sist opplevde fall i omsetningen. De første ni månedene i 2008 viser 6 prosent større omsetning enn i samme periode i fjor, 47,67 milliarder dollar mot 45,14 milliarder dollar.

Resultatet falt med 5 prosent til 727 millioner dollar. Resultatsvikten er noe dempet i forhold til første halvår. For årets ni første måneder er resultatet 6 prosent lavere enn i samme periode i fjor, 2,13 milliarder dollar mot 2,27 milliarder dollar.

Lyspunktet i regnskapet er en kraftig økning i driftsresultatet: Her er framgangen 22 prosent, til 1,02 milliarder dollar. Sammenlikningen med første halvår tyder på at kostnadskuttene som Dell har gjennomført det siste året, endelig begynner å virke. For årets første ni måneder er veksten i driftsresultatet langt mer beskjeden, sammenliknet med de tre første kvartalene i 2007: 3 prosent til 2,73 milliarder dollar.

For å blidgjøre aksjonærene, har Dell gjenkjøpt store mengder egne aksjer. Det har ført til en vekst i resultat per aksje, trass i at resultatet er mindre enn i fjor. Aksjonærene kan glede seg over 0,37 dollar per aksje i tredje kvartal i år, mot 0,34 dollar per aksje i samme kvartal i fjor.

Disse to faktorene bidro til at Dell-aksjen, etter børsens stengetid og etter at tallene var kjent, tok igjen hele kursfallet i gårsdagens ordinære børshandel. Kursen ble 10,34 dollar. For et år siden sto Dell-aksjen i 28,40 dollar.

Dell advarer at de vil måtte fortsette å kutte kostnadene i tiden framover, fordi den pågående økonomiske krisen vil dempe etterspørselen etter deres produkter, særlig pc-ene som utgjør 60 prosent av selskapets omsetning. Regnskapsresultatet vil fortsatt svekkes av kostnadene knyttet til disse kuttene, samtidig som driftsresultatet vil bedres.

Nedbemanning er det vesentligste tiltaket for å kutte kostnader. Dell har ved utgangen av tredje kvartal i overkant av 80 000 ansatte. Det er 2200 færre enn ved slutten av andre kvartal, og ni prosent færre enn for et år siden.

Et annet tiltak er å sette ut produksjonen. For et år siden produserte Dell alle sine pc-er på egen hånd. Nå er om lag hver fjerde Dell-pc produsert på OEM-basis.

En faktor som kan vekke bekymring, er at leveransene av bærbare pc-er var på samme nivå som i fjor.

Bærbare pc-er er pekt ut som vekstområde. Dell forklarer at fenomenet skyldes overgang til nye modeller.

Samtidig er leveransene av servere redusert med 4 prosent, og omsetningen innen lagring er flat. Omsetningen av tjenester økte med 7 prosent, til 1,4 milliarder dollar.

Dells utfordringer er noe større i Amerika enn i Emea (Europa, Midtøsten og Asia), og noe mindre i Asia og Stillehavet. 52 prosent av Dells omsetning kommer stadig fra USA. Omsetningen i BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) økte med 20 prosent, og utgjør nå 9 prosent av Dells samlede omsetning.

    Les også:

Til toppen