Dell reddet av tidligere kostnadskutt

Dell reddet av tidligere kostnadskutt

Uten forutseende kostnadskutt ville Michael Dell hatt enda større problemer.

PC- og serverleverandøren Dell la i går fram sine tall for tredje kvartal. Sammenliknet med tredje kvartal i fjor svikter både omsetning og overskudd.

Omsetningen falt med 3 prosent til 15,16 milliarder dollar. Fallet kom overraskende på analytikerne, som hadde sett for seg en vekst på nærmere 4 prosent, til 16,22 milliarder dollar. Det er over halvannet år siden Dell sist opplevde fall i omsetningen. De første ni månedene i 2008 viser 6 prosent større omsetning enn i samme periode i fjor, 47,67 milliarder dollar mot 45,14 milliarder dollar.

Resultatet falt med 5 prosent til 727 millioner dollar. Resultatsvikten er noe dempet i forhold til første halvår. For årets ni første måneder er resultatet 6 prosent lavere enn i samme periode i fjor, 2,13 milliarder dollar mot 2,27 milliarder dollar.

Lyspunktet i regnskapet er en kraftig økning i driftsresultatet: Her er framgangen 22 prosent, til 1,02 milliarder dollar. Sammenlikningen med første halvår tyder på at kostnadskuttene som Dell har gjennomført det siste året, endelig begynner å virke. For årets første ni måneder er veksten i driftsresultatet langt mer beskjeden, sammenliknet med de tre første kvartalene i 2007: 3 prosent til 2,73 milliarder dollar.

For å blidgjøre aksjonærene, har Dell gjenkjøpt store mengder egne aksjer. Det har ført til en vekst i resultat per aksje, trass i at resultatet er mindre enn i fjor. Aksjonærene kan glede seg over 0,37 dollar per aksje i tredje kvartal i år, mot 0,34 dollar per aksje i samme kvartal i fjor.

Disse to faktorene bidro til at Dell-aksjen, etter børsens stengetid og etter at tallene var kjent, tok igjen hele kursfallet i gårsdagens ordinære børshandel. Kursen ble 10,34 dollar. For et år siden sto Dell-aksjen i 28,40 dollar.

Dell advarer at de vil måtte fortsette å kutte kostnadene i tiden framover, fordi den pågående økonomiske krisen vil dempe etterspørselen etter deres produkter, særlig pc-ene som utgjør 60 prosent av selskapets omsetning. Regnskapsresultatet vil fortsatt svekkes av kostnadene knyttet til disse kuttene, samtidig som driftsresultatet vil bedres.

Nedbemanning er det vesentligste tiltaket for å kutte kostnader. Dell har ved utgangen av tredje kvartal i overkant av 80 000 ansatte. Det er 2200 færre enn ved slutten av andre kvartal, og ni prosent færre enn for et år siden.

Et annet tiltak er å sette ut produksjonen. For et år siden produserte Dell alle sine pc-er på egen hånd. Nå er om lag hver fjerde Dell-pc produsert på OEM-basis.

En faktor som kan vekke bekymring, er at leveransene av bærbare pc-er var på samme nivå som i fjor.

Bærbare pc-er er pekt ut som vekstområde. Dell forklarer at fenomenet skyldes overgang til nye modeller.

Samtidig er leveransene av servere redusert med 4 prosent, og omsetningen innen lagring er flat. Omsetningen av tjenester økte med 7 prosent, til 1,4 milliarder dollar.

Dells utfordringer er noe større i Amerika enn i Emea (Europa, Midtøsten og Asia), og noe mindre i Asia og Stillehavet. 52 prosent av Dells omsetning kommer stadig fra USA. Omsetningen i BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) økte med 20 prosent, og utgjør nå 9 prosent av Dells samlede omsetning.

    Les også:

Til toppen