Dell-resultatet falt og usikkerheten øker

Omsetning og resultat går motsatt vei, og kostnadene stiger mens staben minsker.

Dell-resultatet falt og usikkerheten øker

Omsetning og resultat går motsatt vei, og kostnadene stiger mens staben minsker.

PC- og serverleverandøren Dell la i går fram sine tall for regnskapsårets fjerde kvartal. Sammenliknet med samme kvartal for et år siden, økte omsetningen til 10 prosent til 16,0 milliarder dollar, mens resultatet falt med 6 prosent til 679 millioner dollar.

Tallene står i grell kontrast til tredje kvartal, da omsetningen økte med 9 prosent og resultatet med hele 27 prosent. Da advarte imidlertid selskapet at de måtte fortsette å investere i tiltak for å bedre produktiviteten, blant annet ytterligere nedbemanning og ny infrastruktur, og at dette ville innvirke negativt på lønnsomheten på kort sikt.

Fjerde kvartal ser ut til å ha blitt enda dårligere enn Dell hadde ventet.

Det kan delvis tilskrives høyere kostnader enn planlagt. Driftskostnadene økte med 34 prosent. Selskapet har gjort flere oppkjøp, og lagt om forretningsmodellen med en ny satsing på salg gjennom detaljist: Per i dag selges Dell-PC-er i over 10.000 butikker i Nord-Amerika, Europa og Kina. Oppkjøpene har økt utgiftene til forskning og utvikling med 83 millioner dollar i fjerde kvartal, heter det.

Dell klaget over at bedriftskundene, særlige innen finanssektoren, viser tydelige tegn på «mer konservative innkjøp». Om lag 51 prosent av Dells omsetning går til hjemmemarkedet USA, i motsetning til for eksempel HP for hvem det amerikanske markedet bare utgjør 31 prosent av omsetningen.

I mai sa Dell at de tok sikte på å kutte staben med om lag 10 prosent, tilsvarende 8800 færre årsverk. Hittil har de greid nettokutt på 3200 årsverk: 5300 ansatte har forlatt selskapet, mens 2100 nye er hyret inn. I går sa selskapet at målet på 8800 færre ansatte står ved lag.

Analytiker Shaw Wu ved American Technology Research påpeker overfor Reuters at Dell i kvartalet solgte et stort antall svært rimelige PC-er, og at selskapet har ført en «aggressiv» prispolitikk.

Siden 29. november, da tallene for tredje kvartal ble lagt fram, har Dell-aksjen falt med 26 prosent. I samme tidsrom har Nasdaq-indeksen falt med 13 prosent, og HP-aksjen med 5 prosent. Da tallene for fjerde kvartal ble kjent, falt Dell-aksjen ytterligere 4,2 prosent.

Toppsjef Michael Dell sa på presentasjonen at han regner med at USA i et par kvartaler framover vil være området der omsetningen vokser minst. Han mener selskapet gjør de rette grepene, men innrømmer at de ikke hadde tilstrekkelig kontroll over kostnadene i fjerde kvartal. Han unngikk videre kommentarer om utsiktene framover, og viste til en analytikerkonferanse som skal holdes i april.

    Les også:

Til toppen