Dell søker frelse i datasentraler

Oppkjøp skal bidra til å doble denne delen av omsetningen, til 30 milliarder dollar.

Dell søker frelse i datasentraler

Oppkjøp skal bidra til å doble denne delen av omsetningen, til 30 milliarder dollar.

Presentasjonene på Dells analytikerkonferanse i går – på 66 sider i pdf – ser ifølge pressereferater og Dells egen aksjekurs ikke ut til å ha imponert verken investorer eller analytikere. Toppsjef Michael Dell ser også ut til å ha sluppet relativt billig fra spørsmålsrundene, i forhold til hva han kunne ha ventet etter å ha satt av 100 millioner dollar med tanke på et forlik med USAs finanstilsyn SEC. Dell er mistenkt for å ha feilinformert om i hvor stor utstrekning rabatter fra Intel har bidratt til selskapets bunnlinje.

Børsens dom var helt entydig: Mens Dell-ledelsen prøvde å holde analytikerne i ånde, falt Dell-aksjen. Den endte børsdagen 6,4 prosent ned, mot et fall på 1,6 prosent til IT-maskinvareindeksen til Standard & Poors.

Analytiker Lou Miscioscia i Collins Stewart sier til nyhetsbyrået Reuters som at Dells budskap er det samme i dag som for to år siden, og at investorene ikke har inntrykk av at det skjer noe i selskapet. Analytiker Shannon Cross i Cross Research sa Dell ikke ga investorer noen grunn til å kjøpe aksjen på kort sikt. Alle Dell-ledelsens kommentarer dreide seg om det langsiktige.

Da Michael Dell tok over igjen som toppsjef i selskapet i slutten av januar 2007, sto Dell-aksjen i 23,52 dollar. I går kveld sto den i 12,93 dollar. Nedgangen er 45 prosent. I samme periode har HP-aksjen steget med 6,5 prosent, IBM med 29 prosent. Det sterke kursfallet under Dells ledelse ser ikke ut til å ha svekket hans posisjon i selskapet som han grunnla som student i 1984, og som i dag teller 96 000 ansatte.

Analytiker Miscioscia har ikke helt rett i at det ikke ble sagt noen nytt på Dells møte med analytikerne. Det viktigste er at selskapet har satt klare mål for sin satsing på datasentraler og løsninger for bedriftsmarkedet.

Denne satsingen gjelder dels produkter, det vil si maskineri og infrastruktur til å bygge og drive datasentraler, dels tjenester levert fra egne datasentraler. Selskapet omtaler alt dette som «solutions».

Satsingen på «solutions» har vart lenge, og var det vesentlige motivet for kjøpet av Perot Systems i september i fjor for 3,9 milliarder dollar. Dells partnerskap med EMC står også sentralt: Det gir tilgang til avansert teknologi innen lagring og virtualisering.

I dag er 65 prosent av staben i Dell knyttet til «solutions». Årsomsetningen til denne delen av virksomheten er 16 milliarder dollar. Dell lover å doble den, til 30 milliarder dollar, i løpet av tre år.

Det innebærer i så fall en rekke oppkjøp, både for å trekke til seg flere kunder, og for å være i stand til å utvide tjenestetilbudet.

Sentralt i Dells strategi står forestillingen om at «Internett-æraen» er i ferd med å avløses av «den virtuelle æraen». Denne plansjen går igjen i presentasjonen:

Den virtuelle ærens egenskaper oppsummeres slik:

Dell låner til og med nøkkelord fra sine konkurrenter. Der HP snakker om «konvergent infrastruktur», viser Dell til «konvergent infrastruktur og drift». Denne plansjen oppsummerer Dells oppfatning av hvilke teknologitrender den virtuelle æraen bygger på:

Hovedpoenget til Dell er at de mest avanserte datasentralene i dag representerer en revolusjon innen IT-effektivitet. Store bedrifter må bygge om sine egne etter den nye modellen. Mellomstore og små bedrifter vil i hovedsak være tjent med å kjøpe tjenester.

Ifølge Dell kan effektivitetsgevinsten fra «evolusjonær» til «revolusjonær» datasentral oppsummeres slik:

I oppbyggingen av datasentraler mener Dell de besitter evnen til å være langt mer effektive enn konkurrentene. I presentasjonen fikk analytikerne dette tallfestet slik:

Plansjen er uinteressant med mindre «konkurrent A» og «konkurrent B» omfatter HP og IBM. Slikt sies selvfølgelig ikke åpent.

Men Dell gir seg selv svært mye å leve opp til.

Til toppen