Dell ut av forbrukersegmentet?

Tilnærmet null lønnsomhet, viser regnskapet for siste kvartal.

Dell ut av forbrukersegmentet?
At Microsoft kaster seg inn i brettmarkedet, er nok en grunn for Dell til å fokusere på SMB-segmentet, det eneste der selskapet har vært i stand til å opprettholde sine marginer. Bilde: All Over Press/Microsoft

I går kveld offentliggjorde Dell sitt siste kvartalsregnskap før selskapet selges til et konsortium av investorer og tas av børs.

Regnskapet viser sviktende omsetning i alle Dells rapporterte segmenter, det vil si storbedrifter, offentlig sektor, små og mellomstore bedrifter (SMB), og forbrukere. Et annet illevarslende tegn for et selskap som siden 2009 har bedyret at de satser på lønnsomhet framfor økt omsetning, er at også lønnsomheten svikter i samtlige segmenter unntatt SMB.

Trolig hadde Dell tjent på å forlate forbrukermarkedet, og overlate brett, smartmobiler og enkle bærbare til Lenovo og dets like.

Sammenliknet med fjerde kvartal for et år siden (Dells regnskapsår går fra februar til januar) faller omsetningen med 24 prosent til 2,79 milliarder dollar. Sektorens andel av Dells samlede omsetning faller fra 23 prosent til 19 prosent. Det bokførte driftsoverskuddet er redusert fra 61 millioner dollar til 8 millioner. Forbrukermarkedets andel av summen av alle segmenters driftsoverskudd (altså før fratrekk av felles utgifter) er redusert fra 5 prosent til 1 prosent. Driftsmarginen i forbrukersegmentet er redusert fra 1,7 prosent til 0,3 prosent.

Fra fjerde kvartal 2011–2012 til fjerde kvartal 2012–2013 er Dells samlede omsetning reduser med 11 prosent. Til 14,3 milliarder dollar. Netto driftsresultat er redusert med 25 prosent til 698 millioner dollar. Nettoresultat etter skatt er ned 31 prosent til 530 millioner dollar.

I storbedriftssegmentet faller omsetningen med 7 prosent til 4,65 milliarder dollar. Driftsresultatet er redusert med 16 prosent til 393 millioner dollar.

Innen offentlig sektor faller omsetningen med 9 prosent til 3,47 milliarder dollar. Driftsresultatet er ned 24 prosent til 236 millioner dollar.

Til sammen står storbedrift og offentlig sektor for 57 prosent av omsetningen og for 62 prosent av driftsresultatet.

Med en omsetningssvikt på 5 prosent til 3,40 milliarder dollar er SMB-segmentet likevel et slags lyspunkt: Her opprettholdes en bruttomargin på litt over 11 prosent. Driftsresultatet faller med 3,5 prosent til 385 millioner dollar. Segmentets andel av det samlede driftsresultatet øker fra 32 til 38 prosent.

Regnskapet tyder på at Dell vil kunne tjene på å utnytte sitt økende engasjement innen bedriftsprogramvare og nettskyløsninger til å styrke satsingen på SMB-segmentet, både gjennom partnere og gjennom egne tjenester.

En utfordring her er at de fleste konkurrentene allerede har trukket samme konklusjon, og er i gang med en tilsvarende endringsprosess.

Privatiseringen av selskapet kan tenkes å gi Dell større ro til å gjennomføre flere nødvendige omstillinger, særlig overfor forbruker- og SMB-segmentene. Evnen til å friste små og mellomstore bedrifter med fleksible, sikre og mobilplattformuavhengige løsninger og tjenester kan vise seg utslagsgivende for Dells mulighet til å vokse på lengre sikt.

Les mer om: