Dell utvikler trolig Android-maskin

Kan ha blitt avslørt av underleverandør.

Dell utvikler trolig Android-maskin

Kan ha blitt avslørt av underleverandør.

Bsquare sendte i går ut en pressemelding hvor det oppgis at selskapet er i ferd med å lage en versjon av Adobes Flash Lite 3.17-teknologi som skal kunne kjøres på netbooks fra Dell som er basert på Android-plattformen.

Dette har blitt tolket som at Dell faktisk har slike maskiner under utvikling, noe Dell selv til nå ikke har offentliggjort.

Nå tyder mye på at pressemeldingen har blitt utgitt ved en feil. Det forteller talspersoner for både Bsquare og Dell til Wall Street Journal. Dette betyr selvfølgelig ikke at innholdet i pressemeldingen var feil, selv om ingen av talspersonene ville diskutere muligheten for at Dell vil komme med slike produkter.

Talspersonen for Dell sa videre til Wall Street Journal at selskapet hele tiden vurderer nye teknologivalg.

Andre kilder Wall Street Journal har snakket med, hevder dog at Dell har vurdert å bruke Android både i netbooks og i surfebrett i lommestørrelsen, også kalt MID-er (Mobile Internet Device).

Dell Mini 9 leveres i dag kun med Windows XP Home Edition som operativsystem.
Dell Mini 9 leveres i dag kun med Windows XP Home Edition som operativsystem.

Hvilke operativsystemer som kommer til å dominere på netbooks i tiden framover, er høyst uklart. Android og andre Linux-baserte operativsystemer har den fordelen at de kan distribueres og brukes gratis, men så langt har det vist seg at et flertall av kundene likevel velger maskiner med mer velkjente Windows XP.

Mye tyder på at ekstrakostnaden ved å legge til Windows XP er forholdsvis lav, trolig omkring hundre kroner, noe Microsoft antagelig ikke kan leve med i fortsetningen, når selskapet for alvor faser ut Windows XP også på disse maskinene og i stedet kun tilbyr Windows 7.

Netbooks anses for å være «nummer to-maskiner» som brukeren først og fremst bruker til enklere og lite ressurskrevende oppgaver, for eksempel surfing på nettet og utveksling av ulike typer meldinger. Til slike oppgaver vil ikke det underliggende operativsystemet ha like stor betydning som på fullverdige pc-er.

Til toppen