Dell varsler enda mer omfattende kutt

Ifølge Michael Dell skal mannskapet reduseres mer enn det som har vært kjent hittil.

Dell varsler enda mer omfattende kutt

Ifølge Michael Dell skal mannskapet reduseres mer enn det som har vært kjent hittil.

På et analytikermøte i går – selskapets første på tre år –understreket toppsjef Michael Dell at selskapet Dell må kvitte seg med flere enn de 8800 jobbene som har vært kjent hittil.

    Les også:

Slankemålet på 8800 stillinger ble kjent i fjor og utgjorde da rundt 10 prosent av hele staben. Siden målet ble kunngjort er den faktiske stillingsreduksjonen rundt 3200 (ifølge Wall Street Journal, ifølge Forbes er den 3500). Mandag ble det varslet at et produksjonsanlegg i Austin skulle stenges som ledd i spareplanen: Da forsvinner ytterligere 900 jobber.

Det ble i går ikke oppgitt noe revidert måltall for verken kuttene eller den helhetlige spareplanen som opprinnelig skulle redusere de årlige utgiftene med 3 milliarder dollar.

Dell er også svært sparsom med å gi innsyn i spareplanens tiltak. Det er kjent at produksjonsordningene skal gjennomgås og at det vurderes initiativ for å legge noe av produksjonen ut på anbud. En representant for Dell uttalte på analytikermøtet at det vil gå enda et år før Dell får produksjonsutgiftene ned på samme nivå som konkurrentenes.

Ifølge Forbes greide Dell likevel å overbevise minst to analytikere om at selskapet er på bedringens vei. Wachovia-analytiker David Wong publiserte et notat som uttrykker forventning om at Dell vil gjenerobre tapte andeler i PC-markedet kanskje en eller annen gang i 2008. I et notat fra Bear Stearns-analytiker Andrew Nef heter det at Dell nå er på samme stadium som HP var for to år siden, det vil si på terskelen til en vellykket snuoperasjon.

Den noe populistisk anlagte tjenesten CBS 42 peker på at det er lite å spore av sparetiltak blant ledelsen i Dell. Private sikkerhetstiltak for toppsjefen koster selskapet over en million dollar i året. Årslønningene til toppsjefen og de øvrige seks i toppledelsen er på nærmere 47 millioner dollar – de nyter i tillegg godt av opsjonsavtaler, bonuser og så videre. En interessant detalj er 25.000 dollar som er satt av for å hjelpe tidligere toppsjef Ed Rollins og en annen leder fylle ut sine selvangivelser.

Til toppen