Dell varsler priskrig innen lagring

Dell er beredt til å gjennomføre trinn 2 av høstens partnerskap med EMC, og sikter mot priskrig innen store lagringssystemer.

I oktober i fjor inngikk Dell og lagringsspesialisten EMC et strategisk partnerskap innen lagring. Avtalen gikk i første omgang ut på et samarbeid om lagringssystemene Clariion. Neste trinn er at Dell ikke bare går inn på salgssiden, men også på produksjonssiden. Ole Konnerup i Dells nordiske organisasjon sier til digi.no at Dell ønsker først å effektivisere EMCs Clariion-produksjon på innkjøpssiden. Clariion-skapene er i virkeligheten spesialiserte filservere som også kan inngå i egne lagringsnett. Mange av komponentene er felles for dem og for Dells servere, blant annet nøkkelkomponenter som prosessorer og disker.


Ved at Dell går inn på innkjøpssiden kan EMC få betydelig lavere priser enn selskapet greier å oppnå i dag. Det vil være et viktig bidrag til at også de ferdige produktene kan selges billigere.

- På sikt kan også Dell overta selve produksjonen av Clariion-produktene, etter de samme retningslinjene som ligger til grunn for produksjonen av våre PC-er og servere, sier Konnerup.

- Det innebærer ytterligere en mulighet for lavere priser, mener han.

Det kan etter hvert også bli snakk om at Dell samarbeider med EMC om å utvikle nye typer lagringsprodukter, legger Konnerup til.

- Poenget er at vi bruker på lagring den samme strategien som har gjort Dell til suksessleverandør av både PC-er, bærbare PC-er og servere. Vi får opp volumet og slår til med effektive innkjøps- og produksjonsmetoder for å drive prisene ned. Se på servermarkedet. Der er det en helt annen prisstruktur enn før Dell kastet seg ut på dette markedet.

Dell har vært den PC-leverandøren som har greid seg best gjennom vanskelige konjunkturer de siste året. Når selskapet nå varsler priskrig på lagring i samarbeid med lagringsmarkedets fremste spesialist, er det en kraftig utfordring til Compaq som vokser inn i lagringsmarkedet nedenfra, til Hitachi som selger sine produkter til blant andre Sun og Hewlett-Packard på OEM-basis, og også til IBM.

For EMC innebærer samarbeidet med Dell en strategi for å snu en tendens der selskapet taper andeler i et marked preget av store forandringer. Før eller siden blir avanserte teknologinisjer omdannet til standardvare. Dette er i ferd med å skje innen lagring, og EMC må justere kartet etter terrenget.

Til toppen