Delprivatisering av Telenor koster millioner

I Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør Samferdselsdepartementet det klart at en må begrense betydelige kostnader i forbindelse med en delprivatisering og børsnotering av Telenor.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør Samferdselsdepartementet det klart at en må begrense betydelige kostnader i forbindelse med en delprivatisering og børsnotering av Telenor.

Fusjonsprosessen mellom Telenor og Telia har allerede kostet staten 18 millioner kroner, noe som blir ført som en ekstra utrgiftspost i årets budsjett. Dette blir imidlertid for småpenger å regne når delprivatiseringen og børsnoteringen sannsynligvis går av stabelen neste år.

Mer om Statsbudsjettet:

I budsjettet for Samferdselsdepartementet skriver regjeringen at departementet er i ferd med å gjennomgå disse utgiftene for neste år, men skriver likevel at en må regne med betydelige kostnader til konsulentbistand og rådgivning til departementet, foruten markedsundersøkelser.

Utgiftene knyttet til provisjoner og annen godtgjøring for de oppgavene som investeringsbanker og meglerhus vil gjennomføre fordeles mellom den norske og svenske staten knyttet til de aksjepostene som den enkelte nasjon skal selge.

Finansminister Gudmund Restad planlegger et utbytte fra Telenor på 500 millioner kroner for neste år, om selskapets resultatprognose for i år holder stikk. Om fusjonen mellom Telenor og Telia blir gjennomført vil utbyttet bli utbetalt fra det nye selskapet. I år er utbyttet til sammenligning 700 millioner kroner.

Til toppen