Delseier i kamp mot kryptert tonerkassett

Brikken lurer Lexmark-skrivere til å tro at tonerkassetter er originale. Copyright-kontoret mener den er lovlig.

Brikken lurer Lexmark-skrivere til å tro at tonerkassetter er originale. Copyright-kontoret mener den er lovlig.

Skriverprodusenten Lexmark og brikkeprodusenten Static Control Components er motparter i en rettsprosess som skriverleverandører betrakter som svært viktig for hele skriverbransjen.

    Les også:

Bakgrunnen er den kjensgjerningen at skriverleverandører har bedre inntjening på rekvisita som tonerkassetter og blekkpatroner enn på selve skriverne. Skrivere selges for billig og rekvisita for dyrt, i hvert fall så lenge man kan opprettholde dagens situasjon der de fleste holder seg til skriverleverandørenes egne kassetter og patroner, og ikke benytter seg av de mange tilbudene fra spesialiserte rekvisitaleverandører.

For å ikke å miste rekvisitasalget, har noen skriverleverandører gått nye veier for å sikre at deres skrivere bare fungerer med deres egne kassetter og patroner. Lexmark har laget en ordning der en liten brikke med integrert programvare festes på tonerkassetten. Denne programvaren inngår i en autentiseringsprosess med programvare nedfelt i skriveren. Lykkes ikke denne prosessen, nekter skriveren å fungere.

Static Control, som i hovedsak lager komponenter som reduserer faren for statiske utladninger, framstiller også brikker – kjent som Smartek – som tredjeparts leverandører av tonerkassetter kan bruke for å lure Lexmark-skrivere til å tro at tonerkassetten er ekte. Lexmark saksøkte Static Control med grunnlag i USAs nye lov om digital opphavsrett DMCA – Digital Millennium Copyright Act – fordi brikken opphever en programvarebasert kopibeskyttelse. DMCA var ellers ment å motvirke ulovlig kopiering av digitalt formatert musikk, video og bøker.

Lexmark seiret i første omgang i retten, og Static Control anket. I forkant av anken anmodet Static Control USAs copyrightkontor om å innrømme selskapets Smartek-brikker et unntak fra bestemmelsene i DMCA. Kontoret er pålagt av loven å gjennomgå slike søknader én gang i året, og kan avgjøre at bestemte typer brudd på programvarebasert kopibeskyttelse utgjør lovlige unntak fra loven. Hensikten med dette er blant annet å avkriminalisere omgåelse av lusete eller foreldede sperrer.

Copyrightkontoret avgjorde at brikken til Static Control ikke trenger noen egen unntaksbestemmelse for å være lovlig, og viser til en passus i DMCA der det heter at det er lovlig å bryte en digital kopisperre når hensikten er å "identifisere og analysere de delene av et program som er nødvendig for å oppnå interoperabilitet". Med andre ord: Det er lovlig å bryte kopisperren til Lexmark dersom det gjøres for å sikre at programmet i Static Control-brikken samvirker korrekt med programvaren i Lexmarks skrivere.

Copyrightkontoret understreker at den ikke har vurdert en annen av Lexmarks påstander i søksmålet, nemlig at koden i Static Control-brikken er identisk med koden i deres egen brikke. Hvis Static Control har bedrevet gjenoppfinning ("reverse engineering") er koden lovlig. Hvis Static Control har kopiert koden, er det et brudd på opphavsretten.

Utspillet er prinsipielt viktig. I monopolforliket i Microsoft-saken er det et sentralt tema at selskapet ikke tillates å legge hindringer mot at konkurrenter utvikler programmer som fungerer like bra mot Windows som Microsofts egne. Interoperabilitet er et viktig for å sikre sunne konkurranseforhold innen programvare. Nå har også USAs øverste autoritet innen opphavsrett stadfestet at man ikke kan kopibeskytte programvare i den hensikt å hindre interoperabilitet mot programvare fra en konkurrent.

Det er imidlertid ikke gitt at Static Controls anke vil føre fram, slik at det igjen får lov til å selge Smartek-brikker. Ankeinstansen må ta selvstendig stilling, og den må også granske påstanden om at Static Control har kopiert kode i stedet for å lage kode som reproduserer Lexmarks funksjonalitet.

Static Control mener utspillet til copyrightkontoret innebærer at de kan markedsføre nye brikker med samme funksjonalitet som den Lexmark har saksøkt dem for. Selskapet er tilfreds med at man ikke vil tillate at DMCA brukes til å bygge monopoler innen elektroniske produkter.

Lexmark peker på at Static Control ikke fikk medhold i sitt krav om unntak fra loven, og at utspillet fra copyrightkontoret følgelig ikke kan oppfattes som noen seier for dem.

Hele avgjørelsen til copyrightkontoret, som også omfatter alle årets nye unntak til DMCA, er tilgjengelig til nedlasting i pdf-format.

Til toppen