Delseier til Bravida i svensk erstatningssak

Stockholms tingsrätt avviser at Telenor-eide Bravida må betale Turnit en erstatning på 61 millioner kroner for mangelfull informasjon i forbindelse med Turnits kjøp av et tidligere Bravida-selskap. Men svenskene går videre med hovedsøksmålet på 138 millioner kroner.

Stockholms tingsrätt avviser at Telenor-eide Bravida må betale Turnit en erstatning på 61 millioner kroner for mangelfull informasjon i forbindelse med Turnits kjøp av et tidligere Bravida-selskap. Men svenskene går videre med hovedsøksmålet på 138 millioner kroner.

Det var i juni i fjor det ble klart at det svenske IT-konsernet Turnit ville gå til sak mot Telenor- og Posten-eide Bravida med krav om erstatning på 138 millioner svenske kroner. Turnit kjøpte i 2000 Bravidas svenske IT-virksomhet, en virksomhet som Turnit i ettertid mener var i en betydelig dårligere forfatning enn det de ble forespeilet ved kjøpstidpunktet.
Turnit mente og mener at de ble bevisst ført bak lyset av Bravida, og leverte stevning til Finanspolisen med påstander om bedrageri - intet mindre. Blant annet påstår Turnit at de kjøpte selskapet på bakgrunn av opplysninger om at Bravidas resultat for 1999 var 10 millioner kroner, mens det virkelige resultatet var et tap på 300.000,- kroner. Antall konsulenter skrumpet også inn fra 46 til 32, hevder svenskene.


Ifølge Ekonomi 24 har nå Stockholms tingsrätt avvist den delen av Turnit-søksmålet som går på at Bravida, som følge av en inngått garantiavtale, må betale en erstatning på 61 millioner kroner for å ha gitt informasjon som vesentlig avviker fra informasjonen som utgjorde underlaget for virksomhetsoverdragelsen. Dette er en sak for en voldgiftsdomstol, mener tingsrätten, som dermed skyver saken videre i rettssystemet.

Turnit har ennå ikke avgjort hvorvidt delbeslutningen skal ankes eller om den skal tas videre til voldgiftsdomstolen, men opprettholder hovedkravet på 138 millioner kroner. Denne saken behandles følgelig videre av tingsrätten, men prosessen ventes å ta lang tid.

Til toppen