Delstatenes avvisning torpederer Microsoft-forliket

Det regnes som ganske sikkert at minst seks delstater, blant dem teknologisentre som California og Massachusetts, vil avvise forliket i monopolsaken mot Microsoft.

Natt til tirsdag, amerikansk østkyst tid, foregår det en intens dragkamp og lobbyvirksomhet i forkant av et møte mellom de atten delstatene som har vært med på monopolsaken mot Microsoft, og sakens dommer Colleen Kollar-Kotelly. Møtet er berammet til klokka ni lokaltid (klokka femten norsk tid). Delstatene skal treffes to timer før det i et siste forsøk på å komme fram til enighet.

Amerikanske medier tegner et bilde av full forvirring og sterkt motstridende synspunkter, og intens lobbyvirksomhet fra både Microsoft og konkurrenter som Oracle Corp og Sun.

At delstatene skal kunne komme fram til enighet, ansees som helt utelukket. Ingen mekling kan forene synspunktene til for eksempel statsadvokaten i Massachusetts, Thomas Reilly, og hans kollega i Illinois, Jim Ryan.

Ryan sier han vil skrive under på forliket, og begrunner det med at det vil sikre forbrukere "et friere og mer konkurransepreget marked".

Reilly sier han har vanskelig for å fatte at USAs justisdepartement kan ha gått med på Microsofts betingelser, og at han ikke akter å skriver under på forliket med mindre det gjennomgår vesentlige endringer.

- Forliket er fullt av smutthull og gjør lite annet enn å gi Microsoft fullmakt til å knuse sine konkurrenter. Det er overdratt delstatene i siste liten, under enormt press, legger Reilly til.

Statsadvokaten i delstaten New York, Eliot Spitzer, har kjørt egne forhandlinger med Microsoft for å prøve å få til et kompromissforslag. Microsoft trakk seg fra forhandlingene og nekter å kommentere dem.

Delstatene som sannsynligvis vil gå mot forliket slik det ble forhandlet av jusdepartementet og Microsoft, er California, Wisconsin, Iowa, Connecticut, Kansas, Maryland, Florida, Massachusetts, West Virginia og District of Columbia. De som vil skrive under på det skal være Illinois, Ohio, North Carolina, New York og Utah. Hva Kentucky, Louisiana, Michigan og Minnesota akter å gjøre, er uvisst, ifølge Wall Street Journal.

Motstanderne krever "store endringer" i forliket som betingelse for å skrive under det. Justisdepartementet har tidligere avvist muligheten for endringer i siste liten, mens Microsoft stiller seg mer åpent.

Ifølge Washington Post er dette hovedkravene til endringer:

  • Overvåkningen av Microsoft må forlenges fra fem år til ti år
  • Retten må oppnevne et myndig overhode for tremannskomiteen som skal løpende forsikre seg at Microsoft holder seg til forliksbetingelsene
  • Begrensningene av Microsofts muligheter til å iverksette represalier mot konkurrenter og PC-leverandører, må skjerpes
  • Språkbruken i forliksdokumentet må gjennomgående gjøres mer presis, særlig i beskrivelsen av betingelsene for tilgang til kildekode, og i definisjonene av den typen applikasjoner - nettlesere, meldingsklienter, multimedia - der det skal sikres likeverdige konkurranseforhold

Punktet om mer presis språkbruk er vesentlig. En analyse av forliksdokumentet foretatt av forskere ved University of Chicago slår fast at språkbruken åpner for motstridende tolkninger, og mener det kan føre til en ny oppblussing av striden i stedet for å løse den.

Delstatene som nekter å underskrive forliket, har to valgmuligheter. De kan føre søksmålet videre, eller de kan satse på å få gjennom sine krav i den lovpålagte høringsprosessen av forliket. Dersom de velger å føre søksmålet videre, må dommeren kjøre begge prosesser parallelt.
Til toppen