Demm ikke opp for dingsene

Gartner advarer bedrifter mot å nekte ansatte å bruke forbruker-IT på jobben.

Gartner advarer bedrifter mot å nekte ansatte å bruke forbruker-IT på jobben.

Analyseselskapet Gartner konstaterte i oktober fjor at halvlederindustrien var i ferd med å rette seg mer inn på forbrukervarer enn på bedriftsteknologi. I år er det et hovedtema på det store Gartner Symposium i Cannes at «forbrukerisering» vil være den dominerende trenden innen IT de nærmeste ti årene.

Gartner tror dette vil få store følger for bedrifters bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og at et flertall av nye teknologier som bedrifter tar i bruk i perioden fra 2007 til 2012 vil ha konsumentanvendelser som utgangspunkt.

Bedrifter må derfor forberede seg på en bølge av forbrukerrettede dingser og tjenester som de ansatte vil kreve å få bruke i jobben. Også IT-ansatte vil kreve dette, og dingsene og tjenestene vil ikke bare være til personlig bruk.

Gartner advarer at det ikke bare er nytteløst, men også formålsløst og uhensiktsmessig å prøve å demme opp for denne bølgen.

– «Forbrukerisering» er den viktigste av fire grunnleggende trender i dag, understreker analytiker Steve Prentice. – De andre er virtualisering, at man alltid er oppkoblet, og at onlinetjenester er tilgjengelig for stadig flere typer utstyr. Det er mye å tjene på å ri bølgen, og på å finne ut hvordan man kan utnytte forbrukerteknologien best mulig i bedriftssammenheng.

Prentice mener det er tre områder bedrifter må tenke gjennom når de skal ta stilling til forbrukerbølgen:

  • Hvordan den vil virke inn på bedriftens kunder og forretningsmodell
  • Hvordan den vil påvirke arbeidsmetodene internt
  • Hvordan den kan utnyttes i bedriftens egen IT-infrastruktur

Noe av det mest banale er prisen på utstyr.

– Ta for eksempel lagring. På forbrukermarkedet koster en boks med 250 GB som kan koples rett på et nettverk en brøkdel av det leverandørene tar for 250 GB bedriftslagring. Forbrukerlagringen er et RAID-system med rimelig god sikkerhet. Det er helt åpenbart at slikt utstyr også kan utnyttes i bedriftens infrastruktur.

Stadig mer avanserte mobiltelefoner og onlinetjenester vil gjøre kunder mer vant til å bruke nettet. De vil følgelig forvente at leverandørene holder tritt.

– Ansatte er også forbrukere. De vil ta med seg på jobben dingsene og tjenestene de er vant med å bruke. De vil forvente interne tjenester på høyde med dem for eksempel Google tilbyr på nettet. Det er allerede i dag et tankekors for mange at det er enklere å finne et dokument på Internett enn det er å lete i bedriftens interne digitale arkiv.

Gartner tror ansatte vil få et stadig mer personlig forhold til sitt IT-utstyr, og at IT-sjefer må gi opp tanken med absolutt kontroll over folks PC-er.

– Kampen for kontroll over programvaren som folk bruker i jobben er allerede tapt, sier Prentice. – IP-telefoni via Skype, konferanser over fritt tilgjengelige lynmeldingstjenester, innkjøp over eBay viser seg i praksis å være effektive metoder for bedre samarbeid og reduserte kostnader. Folk bruker disse tjenestene hjemme, og det er ikke rasjonelle argumenter for å forby dem på jobben.

Løsningen er å være tidlig ute med å få aksept for regler for hvordan personlige tjenester og utstyr skal brukes. Blant de gyllne reglene Prentice anbefaler, er at IT-folk og ledere må åpent underkaste seg de samme begrensningene som alle andre.

– Vi ser allerede i dag at ledere og IT-folk finner det hensiktsmessig å bryte reglene de pålegger andre. Vi merker tegn til opprør blant kunnskapsarbeidere. Og det er de som har rett. Folk må gis større frihet til å sette sammen og utvikle de verktøyene de trenger for å gjøre jobben sin. Det er mye å vinne på denne formen for fornyelse.

Prentice tror ikke dette utgjør noen sikkerhetsrisiko, fordi det finnes teknologi for å løse det.

– «Samme PC for alle» er sikkerhetsparanoia. Poenget er at det finnes i dag løsninger med virtuelle miljøer som gjør at personlig og bedriftsteknologi kan blandes på én maskin uten å øke verken den individuelle sårbarheten eller den felles risikoen.

Gartner tror dette etter hvert vil føre til at arbeids-PC-en blir den ansattes personlige eiendom.

– Vi ser tendensen i dag. Alle følger et behov for å blande personlige og bedriftsinformasjon, for eksempel tidsplanlegging, kontaktlister og e-post. Hvor ofte ser man folk som har med seg to PC-er når de er ute og reiser, en for det private, og en for jobben?

Å la den enkelte ansatte kjøpe og eie PC-en er en naturlig følge av dette.

– Vi tror at innen 2008 vil ti prosent av alle bedrifter kreve at den ansatte sørger for sin egen PC. Hvorfor skulle dette ramme sikkerheten? Hvem er mer motivert for å sørge for sikkerheten enn den som er totalt avhengig av sin PC både privat og på jobb?

    Les også:

Til toppen