Demningen brast

"Bloody monday" gjentok seg selv i går i de amerikanske aksjemarkedene. I kjølvannet etter den siste tids syndflod stod også den magiske 2000-grensen for fall på Nasdaq. For mange hadde ikke følelsen vært noe verre om man hadde blitt ranet.

De amerikanske investorene har det vondt om dagen, aksjekursene faller og faller uten tilsynelatende å nærme seg bunnen. Formuer forsvinner raskere enn kald pils en sen sommerkveld. Og raskest har de forsvunnet for teknoelskere.

I går falt Nasdaq Composites-indeksen under den magiske 2000 grensen der den sluttet på 1.923,38, etter en nedgang på 129,40 punkter, som tilsvarer 6,30 prosent. Dermed har indeksen falt nesten sammenhengende fra den nådde toppen i mars i fjor på over 5000 punkter. Først trodde man grensen på 3000 skulle være sterk nok til å stå imot, etter at denne grensen hadde vist styrke ved å stå imot et sterkt fall gjennom forsommeren.

Etter en konsolideringsperiode i løpet av sensommeren bar det imidlertid utfor igjen.Den amerikanske økonomien fikk solid moment i nedoverbakke og ga full kraft til kursraset. Dermed var 2000 nivået den neste barrieren da 3000 nivået ble brutt i november. Nå er også denne brutt, slik digitodays søsterpublikasjon Aksjeforum beskrev det for bare en uke siden.

Bruddet i går skjedde med høy hastighet, og var således et markert brudd uten noen større tegn til at 2000 grensen bød på noen motstand. At bruddet skal være falsk og sågar tegne en avslutning på kursfallet, synes derfor som lite sannsynlig. Fremdeles mener mange at panikken er festet i markedet, og for mye positivt har vært priset inn i det.

Slutten er fremdeles ikke nær.

Til toppen