Demo viser Microsoft brøt ugyldig patent

Ray Ozzie demonstrerer at patentet som Microsoft ble dømt til milliarderstatning for å ha brutt, må kjennes ugyldig.

Ray Ozzie demonstrerer at patentet som Microsoft ble dømt til milliarderstatning for å ha brutt, må kjennes ugyldig.

I august i år ble et hittil ukjent selskap, Eolas Technologies, tilkjent 521 millioner dollar i erstatning fra Microsoft for brudd på US Patent 5,838,906. Eolas søkte om patentet i oktober 1994, og fikk det godkjent fire år seinere. I 1999 saksøkte de Microsoft under henvisning til at måten nettleseren Internet Explorer bruker plugins på, bryter patentet. Det vesentlige i argumentasjonen går ut på at patentet beskytter en metode der et nettsted kan hente multimedieinformasjon fra et annet nettsted, og vise den fra sine egne sider.

Microsoft bygget sin motargumentasjon på at funksjonaliteten i patentet var dekket av teknologi som fantes på markedet før søknaden ble levert, og at patentet følgelig må kjennes ugyldig. Denne påstanden ble avvist av dommeren allerede før juryen behandlet søksmålet fra Eolas. Microsoft har varslet at kjennelsen vil ankes.

Likevel forbereder blant andre Microsoft og Macromedia seg på hvordan de skal forholde seg dersom anken ikke skulle føre fram. Microsoft har varslet at de vil gjøre store endringer i sin nettleser, for å få den til å fungere på en måte som ikke bryter med patentet. Dette vil igjen få ringvirkninger, fordi svært mange nettsteder, spesielt dem som bruker teknologi fra Macromedia, vil måtte omprogrammeres.

    Les også:

World Wide Web Consortium (W3C) skal ifølge ZDNet være i ferd med å danne en egen patentrådgivningsgruppe ("patent advisory group", også kjent som PAG) for å vurdere mulige endringer i selve HTML. Slik patentet er formulert, frykter W3C at det rammer taggene "object" og "embed" i HTML.

En PAG kan i verste fall komme fram til at det er nødvendig å redefinere HTML for å unngå patentet. Et alternativ kan være å advare at taggene er opphavsrettsbeskyttet, og at brukere må søke lisens fra Eolas. En tredje mulighet er en kampanje for å finne fram til teknologi som bekrefter Microsofts opprinnelige påstand, at Eolas-patentet er ugyldig fordi andre hadde distribuert noe liknende før søknaden ble levert.

Et typisk sted å lete etter noe slikt, er i Lotus Notes fra tidlig på 1990-tallet. Denne gruppevaren utviklet mange avansert trekk, og hadde funksjoner der en server kunne hente annen informasjon, også lyd og bilde, fra en annen server, når en klient leste et dokument.

På sin hjemmeside skriver hjernen bak Lotus Notes, Ray Ozzie, at han var overbevist om at Eolas' søksmål mot Microsoft ville bli avvist, nettopp av den grunn. Når det ikke skjedde, satte han seg fore, i samarbeid med andre som utviklet Notes tidlig på 1990-tallet, å gjenskape en situasjon som viser utvetydig at funksjonaliteten som Eolas-patentet skulle dekke, var tilbudt av hyllevare i salg før patentsøknaden forelå. I "bloggen" Saving the Browser gjør Ozzie detaljert rede for et forsøk med versjon 3.0 av Notes-klienten (funksjonelt sett en nettleser), Windows for Workgroups 3.11 som nettoperativsystem, og Microsoft Excel 5.0 som "plugin".

Gjennom skjermbilder dokumenterer Ozzie punkt for punkt hvordan det patentet beskriver, lar seg gjennomføre med en teknologi som var installert hos mange hundre tusen brukere på det tidspunktet Eolas leverte sin patentsøknad.

Den samlede motstanden fra venner og fiender av Microsoft, og skepsisen signalisert av organisasjoner som W3C, har fått Eolas til å sende ut nye signaler om at de er villige til å droppe erstatningen dersom Microsoft går med på å betale for en lisens.

Dette har Microsoft avvist kontant gjennom følgende uttalelse, referert av ZDNet: "I dette tilfellet anser vi patentet for å være ugyldig. Det foreligger ikke noe brudd. Vi tror på vår anke, og vi vil absolutt ikke gå inn på de betingelsene [Eolas] vil ta seg betalt etter."

Til toppen