Demonstrasjon i Oslo mot OOXML

Formannen i Norges OOXML-komite, Steve Pepper, står bak, og støttes av komiteens flertall.

Demonstrasjon i Oslo mot OOXML

Formannen i Norges OOXML-komite, Steve Pepper, står bak, og støttes av komiteens flertall.

I morgen avholder ISO-komiteen SC34, den som har ansvaret for dokumentstandarden OOXML (Open XML) et plenumsmøte i Oslo.

Steve Pepper, formann i komiteen som behandlet søknaden om ISO-godkjenning av OOXML på vegne av Standard Norge, har innkalt til en demonstrasjon i forbindelse med dette plenumsmøte, for å markere at Standard Norge stemte for OOXML i strid med innstillingen fra komiteens flertall. Pepper og flertallet i komiteen mener seg overkjørt av «byråkratiet i Standard Norge», og ønsker å bruke anledningen for å få fram dette poenget overfor ISO.

Det skal demonstreres under disse parolene:

  • Nei til ISO-godkjenning av OOXML
  • Forsvar ISOs integritet
  • Microsoft: Støtt ODF!
  • ECMA: Trekk OOXML
  • Norge må si nei til OOXML

Demonstrasjonen avholdes onsdag 9. april klokka 12:00 utenfor Håndverkeren i Rosenkrantzgate 7, der ISO-komiteen har sitt møte.

Tidspunktet for demonstrasjonen faller sammen med lunsjpausen i den store friprog-konferansen Go Open 2008 som holdes i Det norske teatret, et steinkast fra Håndverkeren. Denne konferansen samler deltakere som i stor grad kan antas å være positivit innstilt til budskapet i demonstrasjonen.

– Jeg ber om at alle som er mot ISO-godkjenning av OOXML slutter seg til denne demonstrasjonen, sier Steve Pepper. – Standard Norge forsvarer sin skandaløse opptreden ved å vise til 37 identiske brev formulert av Microsoft og sendt til Standard Norge av Microsofts parnere og kunder under den åpne høringen.

Til toppen