Demonstrerer for et fritt internett

Stor markering foran Stortinget onsdag kveld.

Demonstrerer for et fritt internett

Stor markering foran Stortinget onsdag kveld.

Nylig innførte Sverige FRA-loven, som åpner for snoking på datatrafikk som krysser landets grenser. Den like omstridte Ipred-loven trådte i kraft kort tid etterpå, og gir private aktører mulighet til å kreve personopplysninger om mistenkte fildelere utlevert.

Det er massiv motstand mot EUs datalagringsdirektiv, som påbyr ISP-ene å lagre trafikklogger i minst ett halvår. Det er imidlertid ennå ikke avgjort om disse reglene blir innført i Norge.

Personvernet og ytringsfriheten står i fare mener kritikerne, mens tilhengerne av strengere regler mener de er nødvendige for å sikre opphavsretten, forhindre terrorisme og lignende.

I kveld klokken 19-20 vil motstandere av strengere kontroll av internett demonstere foran Stortinget.

- Vi opplever stadig nye forsøk på å kontrollere internett og stadig nye angrep på våre digitale rettigheter. Det er på tide at vi sier høyt og tydelig ifra at vi ønsker et fritt og usensurert internett, heter det i en pressemelding underskrevet de ni organisasjonene som står bak.

Ifølge arrangørene skal følgende tema være gjenstand for markeringen:

  • Et fritt internett.
  • Digitale rettigheter – alminnelige borgerrettigheter må også gjelde på internett.
  • Kulturell allmenning.
  • Kommunikasjonsflyten bør ikke sensureres eller logges, kun overvåkes der det foreligger mistanke om lovbrudd direkte mot den eller de personene som overvåkes.
  • Tjenesteleverandører som gir brukere mulighet til å utveksle informasjon med hverandre skal ikke holdes ansvarlige for informasjon brukerne utveksler, og skal ikke sensurere eller overvåke brukernes kommunikasjon.
  • Det å lenke til informasjon fra en annen bruker i seg selv bør ikke være et

    lovbrudd

Følgende ni organisasjoner har gitt sin tilslutning til markeringen: Grønn Ungdom, Miljøpartiet De Grønne, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Rødt, Rød Ungdom, Piratpartiet, EFN – Elektronisk Forpost Norge og FriBit.

Det vil bli holdt appeller ved representanter fra flere av disse aktørene, og det er opprettet en egen gruppe for arrangementet på Facebook.

    Les også:

Til toppen