Demonstrerer verdens mest heterogene lagringsnett

På sin brukerkonferanse i London demonstrerer Veritas Software verdens mest heterogene lagringsnett, med utstyr fra et titalls ulike leverandører.

Seks tonn utstyr er samlet: Servere fra Sun, Compaq og Hewlett-Packard, operativsystemer som Solaris, HP-UX og Windows, disker fra Quantum, Hitachi og IBM, nettverkskomponenter fra Brocade, Adic, Emulex og så videre. Utstyret er like heterogent som man kan vente i dagens brokete virkelighet, der sammenslåinger og omorganiseringer setter et varig preg på alt av IT og data.

- Lagringsnett og løsninger for datatilgjengelighet må betraktes under ett, sier markedssjef for Europa Chris Boorman.

- Se på det som bestående av tre nivåer: tjenestene som trenger lagring, enhetene der dataene lagres, og komponentene som binder lagringsenhetene sammen i et nettverk. Tjenestene kan støttes av forskjellige databaser på forskjellige servere, komponentene kan stamme fra flere leverandører, likeledes disker og båndstasjoner.


Veritas-verktøy som SANpoint og Volume Manager samler disse heterogene komponentene til ett felles lagringsnett. Grunnleggende datatilgjengelighet sikres med verktøy for sikkerhetskopiering og RAID, begge blant Veritas' spesialiteter. Samspillet med lagringsnettverktøyene gjør at rutineoperasjoner som backup kan foretas uten å belaste tjenestene som serverne skal levere til omverdenen. Datatilgjengeligheten gjøres enda sterkere ved løsninger som lar servere eller klynger ta over for hverandre dersom den ene skulle feile. Her er også løsninger for rask og sikker tilbakeføring til de opprinnelige enhetene når disse igjen er klare.

Til slutt kjører Boorman inn en Exchange Server som han sørger for å fore med ny e-post hvert sekund. Alarmen går for å varsle at lagringsnettet er i ferd med å fylles helt opp. En ny diskarray, denne gang fra IBM, fyres opp og koples til nettet. Etter noen sekunder forteller SANpoint at den har oppdaget den nye enheten. Så varsles Volume Manager automatisk, og den nye disken konfigureres automatisk. Vi ser SANpoint og Volume Manager i aksjon. Samtidig konstaterer vi på den andre skjermen hvordan e-posten fortsetter å rulle inn, upåvirket av utvidelsen av lagringsnettet som håndterer all data for Exchange Serveren.

Til toppen