Den Andre Web i tre dimensjoner

Toppsjef Edward McCracken i Silicon Graphics vil bevege verden mot en "Second Web" i tre dimensjoner, og får støtte fra Netscape.

Toppsjef Edward McCracken i Silicon Graphics vil bevege verden mot en "Second Web" i tre dimensjoner, og får støtte fra Netscape.

]McCracken lanserte visjonen om en "second Web" eller web nummer to da han holdt hovedinnledningen på en konferanse for VRML-utviklere torsdag kveld 30. januar. Konferansen er et samarbeid mellom Silicon Graphics (SGI) og en rekke andre nøkkelaktører, blant dem Seybold, Netscape, Apple og Microsoft.VRML står for "virtual reality modelling language" (modellspråk for virtuell virkelighet), altså en videreutvikling av HTML eller "hypertext markup language" (språk for merking av hypertekst) som er grunnlaget for World Wide Web eller "første web" slik vi kjenner den i dag. Nettloser som kan lese web-sider kodet i VRML har vært tilgjengelige i flere år, men har på langt nær nådd hovedstrømmen av web-brukere. VRML er opprinnelig et SGI-produkt. Det er gjort fritt tilgjengelig for alle og er gjenstand for stor oppmerksomhet i avanserte utviklermiljøer der man deler McCrackens syn på behovet for å utvikle dagens brukergrensesnitt mot web til tre dimensjonal virtuell virkelighet.En sentral egenskap ved VRML er en kompakt filstruktur. En 30 sekunders sekvens i digital video opptar 2,1 MB. Den samme sekvensen i VRML opptar 250 kB, og tilleggene som gir full interaktivitet er enda en størrelsesorden mindre. Kombinert med "strømmende medier" (som Shockwave og Real Audio) kan VRML redusere filstørrelsen på opplevd virtuell virkelighet med en faktor på 40 sammenliknet med andre løsninger. Dagens HTML-baserte internett har allerede forstoppelsesproblemer. Selv om kapasiteten bygges ut svært raskt, må ressursbruken i virtuell virkelighet ned dersom den skal kunne bety noe for de fleste av oss.Den andre teknologiske grunnpillaren i "Andre Web" er det plattformuavhengige programmeringsspråket Java. VRML gir kompakt og overførbar virtuell virkelighet som Java sørger for kan avspilles på enhver plattform. Sammen åpner de for en felles virtuell virkelighet over Internett, som er essensen i "Andre Web".Å nå de mange– Vi som er samlet her, deler potensialet til å nå flere hundre millioner mennesker over hele verden, sa McCracken i sin innledning. – For å nå dette globale publikum må vi gjøre internett mye mer lik den virkelige verden.[]– Dagens World Wide Web, den første web, viser at folk ønsker å frigjøre seg fra sine disker og sine lokale servere. De søker frihet til å finne fram til andre mennesker, informasjon, underholdning og handel over hele verden. Den "Andre Web" kan utvide denne frigjøringen ved å la oss erfare det vi oppdager. Den kan la oss fordype oss i verdener av kunnskap. Den kan gi en mer effektiv gjensidig påvirkning mellom individ og samfunn. Den kan snu opp ned på måten vi velger og nyter underholdning. Til syvende og sist kan den Andre Web bidra til å slippe løs menneskehetens kreative og intuitive evner i global skala.Og McCracken understreket gang på gang: VRML er nøkkelen til den "Andre Web".TelevirtualitetMcCracken står på ingen måte alene i synet på at det er nødvendig å gi internettet et tredimensjonalt brukergrensesnitt. I Brüssel har f.eks. Tandem Computers opprettet et eget kompetansesenter for virtuell virkelighet, der man forsker i moderne televirtualitet – virtuell virkelighet fordelt i et nettverk. Demonstrasjonene derfra viser hvordan man tenker seg at framtidens banker, butikker og service-institusjoner skal samhandle med kundene sine over nettet – ved at kundene går inn i banken, henvender seg til en skranke og fyller ut skjemaer mens de har direkte toveis kontakt med det virkelige personalet. Og Tandem mener alvor: Deres datamaskiner befordrer allerede 90 prosent av verdens pengetransaksjoner. Grunnlaget for videre vekst er følgelig å gjøre stadig flere av framtidas innkjøp til internett-baserte transaksjoner for folk flest.Allianse med NetscapeSamtidig med at McCracken holdt sin innledning, kunngjorde SGI en tettere allianse med Netscape. Formålet er å gjøre VRML tilgjengelig for den vanlige Internett-brukeren. Det betyr satsning på to fronter. For det første må et tilstrekkelig antall VRML-verktøy ut til utviklerne, slik at stadig flere web-steder prøver hvordan det er å vokse fra hypertekst til virtuell virkelighet. For det andre må VRML integreres i den nettlosen som to av tre streifere bruker i dag.SGI har i dag en suite kalt Cosmo, med blant annet både utvikler-verktøy (Cosmo Worlds, tilgjengelig for både SGI-plattform og Windows NT) og VRML-nettlos (Cosmo Player, tilgjengelig også for Windows 95). Avtalen med Netscape innebærer krysslisensiering og integrering med tilsvarende teknologi hos Netscape, slik at Cosmo Player inngår i Netscape Communicator som skal erstatte dagens Navigator. Netscape skal gjøre Cosmo tilgjengelig både som selvstendig plug-in og som integrert del av standard-pakken med Communicator. Dette vil trolig tre i kraft i løpet av annen kvartal i år. Alle de nye produktene fra begge selskaper skal være kompatible med Java og JavaScript.

Til toppen