Den billigste oppgraderingen er også best

Ifølge Mindcraft er mer minne den rimeligste og mest effektive måte å øke ytelsen på serveren.

Minneleverandøren Kingston Technology har fått det uavhengige testselskapet Mindcraft til å måle ytelsen til et antall servertyper før og etter minneoppgradering. Målingene bekrefter at minneoppgradering er ofte den mest kostnadseffektive måte å øke ytelsen på. Her er hovedpunktene fra undersøkelsen:

Web-servere under Windows 2000: For en server med én prosessor med 512 MB minne øker ytelsen med gjennomsnittlig 31 prosent dersom man dobler minnet til 1 GB. Ved å bygge ut til to prosessorer uten å øke minnet, blir ytelsesgevinsten bare 26 prosent. Med 2 GB mnne går serveren 46 prosent raskere enn med 512 MB minne, og 11 prosent raskere enn med 1 GB. Etter det gir minneøkning minimal gevinst. En énprosessors server med 4 GB er bare 13 prosent raskere enn samme server med 1 GB minne.

Hvis serveren har to prosessorer og 512 MB minne, øker ytelsen med 37 prosent dersom man dobler minnet til 1 GB, og med 76 prosent dersom man øker fra 512 MB til 2 GB. Enda en dobling til 4 GB gir igjen liten gevinst.

Web-servere fra Sun under Solaris 9: For en server med én prosessor og 1 GB minne, vil den dobling av minnet til 2 GB gi en ytelsesøkning på 51 prosent. Med 4 GB er ytelsen 63 prosent høyere enn med 1 GB minne. På en server med to prosessorer og 1 GB minne, vil en dobling til 2 GB medføre 66 prosent bedre ytelse. En toprosessors server med 4 GB minne har 82 prosent høyere ytelse enn samme server med 1 GB minne.

Web-servere under Red Hat Linux 8: Her viser målingene at det kan være hensiktsmessig å bygge ut minne på en énprosessors server til hele 4 GB. Fra 512 MB til 1 GB minne øker ytelse med 33 prosent. Med 2 GB er ytelsen 48 prosent bedre enn med 512 MB minne. Med 4 GB minne er énprosessor Linux-serveren 62 prosent raskere enn med 512 MB minne.

For en toprosessorers server vil en firedobling av minnet fra 512 MB til 2 GB mer enn doble ytelsen, økningen er nærmere bestemt 102 prosent. Nøyer man seg med 1 GB er økningen 53 prosent. Med 4 GB minne er toprosessors Linux-serveren 125 prosent raskere enn med 512 MB minne.

Database-servere virker omtrent ikke dersom minnet er for lite. Målingene til Mindcraft viser at under Windows 2000 er det nærmest likegyldig om serveren har 512 MB eller 1 GB minne, uansett om den har en eller to prosessorer. Går man videre til 2 GB er økningen formidabel. Da yter maskinen 762 prosent mer enn med 1 GB minne. Øker man til 4 GB minne oppnår man nesten en ny dobling. Med 4 GB minne er maskinen 1334 prosent raskere enn med 1 GB.

Med toprosessors databaseservere under Windows 2000 gir økningen fra 1 GB minne til 2 GB 1202 prosent bedre ytelse. Derfra er det minimalt å hente ved øke til 4 GB minne, bare tre prosent.

En enprosessors databaseserver under Solaris tjener 376 prosent ytelse på å doble minne fra 1 GB til 2 GB, mens en ytterligere dobling til 4 GB gir en mergevinst på bare 17 prosent. Har maskinen to prosessorer øker ytelsen 775 prosent når minnet øker fra 1 GB til 2 GB, og derfra med 27 prosent når minnet økes til 4 GB.

Under Red Hat Linux gir 1 GB minne 50 prosent bedre ytelse enn 512 MB på en én prosessors databaseserver. Fra 1 GB minne til 2 GB minne øker ytelsen med 981 prosent, altså nærmere 11 ganger. Derfra til 4 GB minne er økningen 24 prosent. Med to prosessorer tjener Linux-databaseserveren 1357 prosent ytelse på å doble minnet fra 1 GB til 2 GB. Derfra tjener man ytterligere 8 prosent på å øke minnet til 4 GB.

Webserver-testen ble gjennomført etter SEPCweb99-spesifikasjonen. Databaseserver-testen er standardtesten Open Source Database Benchmark, med en database som krever mer enn 6 GB diskplass. Mindcraft mener at målingene tyder på at minnet bør økes til en viss mengde, avhengig av applikasjon, og at minneoppgradering fram til denne mengden er den mest kostnadseffektive måten å øke serverens ytelse.

Når det gjelder priser på minne, kan det lønne seg å diskutere saken med Kingston og ikke bare med leverandøren. For HP-servere er Kingstons prisnivå opptil 40 prosent lavere enn HP, og til Sun-servere kan man spare opptil 75 prosent.

;