Den gamle industrien våkner

Klarer DnB og Telenor å gjennomfør sine planer, vil de skape neste generasjon startsider. Den gamle industrien har våknet og de har både kundelister, produkter og penger.

Klarer DnB og Telenor å gjennomfør sine planer, vil de skape neste generasjon startsider. Den gamle industrien har våknet og de har både kundelister, produkter og penger.

Tidligere i dag avduket Telenor og DnB planer om å lage en ny portal/startside der nyheter og lenker til nettbutikker er koblet sammen med tjenester for sikker netthandel, nettbank og andre finanstjenester.

Alliansen mellom de to selskapene er en kalddusj for oppstartssider som Sol og Spray. Den regjerende modellen for en startside ser plutselig ut som et gammelt konsept sammenlignet med Telenor/DnBs planer.

En av de viktigste læresetningene i Internett-bransjen er "konstant utvikling". Men dagens startsider har ikke gjort noe vesentlig nytt på lenge - de har utvidet og finpusset, men er fremdeles på versjon 1. Sol har prøvd seg med litt netthandel og andre tjenester, men fremstår i dag som en ren lenke- og søkeportal.

Dessuten har de basert seg på mange partnere som i lengden ikke er så lojale. For startsidene lager nesten ikke noe selv, de leverer informasjon og søkeresultater produsert av andre. Disse partnerne kan fort bytte side. Nå indikerer Telenor at de bytter side - 21 prosent eierskap i Sol er ikke nok til å binde dem.

DnB/Telenor-alliansen viser derimot veien mot "startsiden versjon 2.0".

Klarer DnB og Telenor å gjennomføre planene sine, vil de skape en ny type portaler som ikke bare serverer informasjon, men også en serie andre tjenester med stor verdi. Dette er bare mulig gjennom et tungt partnerskap.

Dagens nettselskaper er noe fanget av sin egen høye markedsverdi. Trolig vil de forsøke å inngå avtaler som skal demme opp for Telenor/DnB med andre banker. Med det blir fort ikke-eksklusive avtaler - Kreditkassen vil ikke gifte seg med Sol uten å få en eierandel. Sol kan heller ikke starte en ny portal sammen med Kredittkassen eller en annen bank.

Telenor og DnB eier derimot den nye portalen sammen.

Telenor/DnB-planen er kanskje også et signal om at nettøkonomien er på vei over i en ny fase. Gründerne hadde utrolige muligheter til å koble sammen aktører og skape nye tjenester, men nå kommer den såkalte "gamle industrien".

Der Sol og de andre startsidene stort sett har navnløse brukere, sitter bankene og andre selskaper med lange lister med forholdsvis lojale og ikke minst betalende kunder som de kommuniserer tett og ofte med. I tillegg har Telenor og DnB enorme pengesekker, et stort sett av virkelig nyttige tjenester som kan digitaliseres og - de har råd og tid til å tenke langsiktig.

Alt dette setter Sol og Telenor/DnBs konkurrenter under et enormt press. Det vil neppe vare lenge før vi får høre om nye oppsiktsvekkende allianser.

Til toppen