Den sanne historien om PC-ens tilblivelse

Bill Gates er verdens rikeste mann, og Microsoft den mest innflytelsesrike IT-bedrift. Alt dette fordi Bill Gates ble leverandør av operativsystem til PC-er i 1981. Det skulle ikke vært slik.

Bill Gates er verdens rikeste mann, og Microsoft den mest innflytelsesrike IT-bedrift. Alt dette fordi Bill Gates ble leverandør av operativsystem til PC-er i 1981. Det skulle ikke vært slik.

Det var Gary Kildall og Digital Research som skulle ha levert operativsystemet. Hadde det ikke vært for at Gary hadde valgt å ta seg en tur med småflyet sitt slik at han ikke rakk møtet med IBM.

Slik er historien. I hvert fall den offisielle historien, slik den er fortalt i en rekke bøker og artikler verden over.

Ny informasjon jeg har fått kjennskap til viser at historien ikke er sann. Tvert om tyder mye på at den er plantet. Av Microsoft.
---------------------
"It was then
that I learned
that computers
were built to
make money,
not minds."
---------------------
Gary Kildall i sitt upubliserte bokmanus: "Computer Connections: People, Places, and Events in the Evolution of the Personal Computer Industry".

Denne artikkelen inneholder nye, oppsiktvekkende opplysninger om bakgrunnen for Bill Gates dominerende - og noen vil si ødeleggende - posisjon i dataindustrien. Den viser også hvordan norsk IT-miljø også på dette området har spilt en sentral rolle:

Historien vil ha det til at Bill Gates henviste IBM til Gary Kildall og hans firma Digital Research for å få tak i operativsystem til den planlagte PC-en. Det er i for seg riktig, men i et TV-intervju som Morten Flate Paulsen gjorde med Bill i slutten av 80-årene, ga Bill Gates klart uttrykk for at hans hensikt hele tiden hadde vært å levere operativsystem til IBMs PC. Bill Gates forsøkte å overbevise IBM om at de ikke skulle satse på 8-bits prosessor, som var det vanlige for mikromaskiner på den tiden, men 16 bits-prosessor. Samtidig var Bill Gates overbevist om at Gary Kildall ikke hadde ferdig noen 16 bits versjon av CPM.

Som Bill Gates sier i intervjuet (delvis gjengitt nedenfor), sendte han IBM til Gary (som holdt til i Monterey), men de fikk ikke kontakt med ham. Det er her den berømmelige historien om flyturen kommer inn, at Gary var ute og dyrket sin hobby - flyging med småfly - og aldri kom til møtet med IBM.

Det er ikke sant.

Gary var en liten tur med flyet til Vera Cruz (15 minutter unna) den morgenen, men kom tilbake i god tid før møtet med IBM. Møtet ble gjennomført, men ble resultatløst fordi Gary ikke aksepterte IBMs forretningsmessige vilkår for å bruke CP/M.

Det var da Bill Gates begynte arbeidet med å utvikle et 16 bits operativsystem. Og legg merke til hva han sier i intervjuet nedenfor: "Vi hadde faktisk allerede i huset et system, laget av Tim Patterson, som vi kunne bruke som basis for MS-DOS - hvilket var heldig for oss, med den knappe tidsrammen vi da hadde."

I tillegg hadde Microsoft i sin besittelse kildekoden til Garys CP/M.

Microsoft brukte altså uhemmet andres tidligere arbeid for å lage sitt eget operativsystem - MS-DOS. Å ha (og gi) tilgang til kildekoden var alminnelig på den tiden. Men det er så vidt vites bare Microsoft som har klart å utnytte denne "friheten" og tillitsforholdet i sin egen kommersielle interesse.

Men så kommer "clouet" - Gary Kildall arbeidet faktisk med å utvikle en 16-bits-versjon av CP/M. Han hadde tatt et initiativ til dette tidligere (i 1979), og engasjerte norske programmere til å hjelpe ham med det. Garys 16-bits-versjon var ferdig før Bills MS-DOS. En flerbrukerversjon var ferdig mange år før Microsoft hadde noe tilsvarende.

Her er historien:

Å lage et 16-bits-operativsystem var blitt en dyd av nødvendighet. I 1978 hadde jo Intel laget den første 16 bit-prosessoren (8086).

I Norge hadde Lars Monrad Krohn & Co. satt i gang arbeidet med å etablere et nytt firma - Mycron. Mycron skulle utvikle og selge maskiner som var mindre enn minimaskinene (som f.eks Norsk Data som Lars hadde vært med å stifte og deltok i ledelsen av), men samtidig mer anvendelige enn mikromaskinene; det skulle være "ordentlige" forretningsorienterte applikasjoner som skulle kjøres på disse maskinene, og samtidig skulle de være flerbrukerorienterte. For å klare det, måtte det i bunnen ligge et 16-bits operativsystem. Mycron trengte derfor et 16-bits operativsystem, og søkte etter noen som hadde laget et slikt system. Per Ofstad tipset Mycron om Garys CP/M.

Lars Monrad Krohn tok kontakt med Gary Kildall om å samarbeide om utviklingen av et slikt operativsystem. Forutsetningen var at Mycron kunne stille med programmeringskompetanse. Dermed kom Ingar Rune Steinsland og Terje Tinglum inn i bildet.

Dette samarbeidet bar frukter. Ingar og Terje, i samarbeid med miljøet rundt Gary Kildall, hadde ferdig den første 16-bits versjon av CP/M i 1980, lenge før Bill hadde ferdig MS-DOS. En flerbrukerversjon av CP/M (kalt MP/M-86) var ferdig i 1981. MS-DOS kom ikke i flerbrukerversjon før flere år senere.

Man kan derfor hevde at Bill Gates forsinket datautviklingen med tre-fire år i forhold til hva IBM kunne ha oppnådd ved å tegne avtale med Gary Kildall og det (delvis) norsk-produserte 16-bits CP/M og flerbrukerbaserte operativsystemet MP/M-86.

Nå ble det jo slik at den første PC-en hadde både MS-DOS og 16-bits-versjonen av CPM. Bill overtalte imidlertid IBM til å prise disse produktene vesentlig forskjellig: MS-DOS kostet 70 dollar, CP/M - 86 tre ganger så mye.

Det har alltid vært spekulert på om Gary Kildall var bitter over at han tapte for Bill Gates. Det fikk vi aldri svar på så lenge han var i live. Han døde i Monterey i 1994. Men før han døde skrev han en bok ( "Computer Connections: People, Places, and Events in the Evolution of the Personal Computer Industry") hvor han kom inn på dette. Boken er aldri blitt utgitt, angivelig fordi familien fryktet reaksjoner fra Seattle. Men en av mine kilder har lest boken, og bekrefter denne historien.

Gary Kildalls enke, Dorothy, er nå bosatt i Carmel. Så snart verdenssituasjonen ser litt anderledes ut akter jeg å besøke henne, og få overtalt henne til å få boken utgitt.

TV-intervjuet med Bill Gates - som fant sted i slutten av 80-årene - følger nedenfor med tillatelse av Morten Flate Paulsen:

"[...]

Morten Flate Paulsen: ... I Norge er ditt firma Microsoft best kjent for sitt operativsystem MS-DOS. Hva er den sanne historien bak IBMs valg av MS-DOS fremfor CPM, til sin personlige datamaskin IBM PC?

William Gates: Vel, da IBM skulle lage sin PC, tenkte de på hele markedet. På den tiden (1980) var det mange mikromaskiner: bl.a. Apple- og Commodore-maskinene, som brukte vår BASIC-oversetter. CPM-maskinene hadde cirka 20 prosent av det markedet.

Da IBM først kom til oss, hadde de til hensikt å lage en 8-bits maskin, i liket med de andre mikromaskinene på markedet da, og de var egentlig bare interessert i å få bruke vår BASIC-oversetter. Vi fikk dem overbevist om at de burde satse på en 16-bits maskin i stedet. Denne ville bli kraftigere, og vi mente at den burde få et operativsystem basert på bruk av magnetplater.

Faktisk var det slik at jeg sendte dem til Digital Research først, til Gary Kildall, for å se om Gary hadde fått ferdig 16-bitsversjonen av CPM. Men desverre fikk de ikke kontakt med ham, og det oppsto diverse andre problemer under forhandlingene der.

Hvorom alt er: Vi bestemte oss da for å gå inn selv, og gripe denne muligheten til å lage et bedre operativsystem. Og en måned senere sendte vi da inn vårt system til IBM, med MS-DOS. Vi hadde faktisk allerede i huset et system, laget av Tim Patterson, som vi kunne bruke som basis for MS-DOS - hvilket var heldig for oss, med den knappe tidsrammen vi da hadde.

MFP: Var det ikke det systemet de kalte QDOS (Quick and Dirty Operating System)?

WG: Jo da, Tim hadde flere navn på systemet sitt: QDOS og 86-DOS var to av navnene han brukte. Men vi fikk raskt forandret navnet til MS-DOS da vi overtok det.

MFP: Ville du da si at det var rent tilfeldig at MS-DOS "vant" over CPM? At om f.eks. Gary Kildall hadde vært til stede i det avgjørende øyeblikk, så ville kanskje CPM blitt valgt, og ikke MS-DOS?

WG: Nei, vi hadde bestemt oss for at dette oppdraget skulle vi ha, og ikke Digital Research. Og vi spilte jo en hovedrolle i utviklingen av maskinvaren: Jeg valgte tegnsettet, vi valgte den grafiske oppløsningen, osv. Det var ikke helt enkelt - f.eks. satte vi som krav at maskinen måtte kunne fungere både med og uten magnetplater. Dessuten hadde vi jo knapp tid, som allerede nevnt, og 16-bitversjonen av CPM forelå ikke på dette tidspunkt. Så det var klart at IBM ville velge oss.

Her kan jeg nevne at i starten var det faktisk enda mer komplisert. Da maskinen kom ut, tilbød IBM den med både MS-DOS og CPM - dvs. 16-bitversjonen, som Digital Research fikk ferdig ca. 6 måneder senere. Vi hadde da en periode på noen år da ingen visste hva som ville bli standarden. Jeg reiste rundt og snakket for MS-DOS, mens firmaer som Victor (som få vil huske i dag) var mer innstilt på CPM. Først etter et par år ble det hele avklart. Folk tror jo ofte at tingene var enklere før, men det er ikke alltid tilfelle - de kunne være like kompliserte da som nå!

[...]"

P.S.
Jeg er Lars Monrad Krohn, Ingar Rune Steinsland, Terje Tinglum og Morten Flate Paulsen stor takk skyldig for å ha gjort meg oppmerksom på disse forholdene, og gitt den nødvendige faktiske informasjon. TV-interjuet med Bill Gates finnes fremdeles på video i Mortens eie. Gary Kildall hadde svenske aner, og er ikke av norsk slektning slik noen tror.

Arild Haraldsen.
D.S.

Til toppen