Den store konspirasjonsteorien

SCOs angrep mot Linux synes fornuftsstridige. Kan de forklares som en konspirasjon Microsoft står bak?

SCOs angrep mot Linux synes fornuftsstridige. Kan de forklares som en konspirasjon Microsoft står bak?

I ett år har det versert en underlig sak som har rystet det internasjonale IT-miljøet. Det skal til og med være bakgrunnen for MyDoom-angrepet nylig. Det er vanskelig å finne noen logisk og rasjonell forklaring på hva det hele dreier seg om. Dermed åpnes det opp for en annen type forklaring: Den store konspirasjonsteorien.

Saken er denne:

Det lille programvareselskapet Caldera – som i 2002 endret navn til SCO Group – utvikler i likhet med mange andre UNIX- og Linux-basert programvare. Firmaet fikk ny leder i 2002, Darl McBride. Han mente å konstatere at IBM hadde brukt en del av kodelinjene som SCO hadde utviklet for UNIX-programmer i sin Linux-versjon. Følgelig gikk SCO til et gedigent søksmål mot IBM i mars 2003. I tillegg truet SCO alle Linux-brukere med at de bruker stjålet programkode, og følgelig kan bli saksøkt de også. En av de største – og viktigste - brukerne er Google. Så dette er det virkelig dimensjoner over.

Har IBM stjålet programkode fra SCO?

De fleste teknologer konstaterer at det er visse likheter mellom SCOs programkoder og IBMs, men at det ikke kan være snakk om noen kopiering. De fleste jurister som har sett på dette sier at selv om IBM skulle ha kopiert programkodene, ville det være vanskelig å bevise det. Og selv om de skulle lykkes i å bevise kopiering, er det ikke sikkert at det er SCOs arbeid som er blitt kopiert. Der programvare flyter fritt er det vanskelig å finne det reelle opphavet. IBM på sin side avviser påstandene og mener å føre klare bevis for at ingen kopiering har foregått.

Med andre ord: SCO synes å ha en dårlig sak. Hvorfor går de da til sak?

Grunnen som de selv oppgir er at de må beskytte sine kommersielle interesser, og at de prinsipielt er i mot at programvare skal være fritt tilgjengelig uten kompensasjon til de som lager programvaren.

Begrunnelsen er OK, men underlig når en vet hvor den kommer fra:

For det første: SCO er riktignok et lite firma med svak inntjening, men uten å være i økonomiske problemer. Vinner de mot IBM får de selvsagt en kjempeinntekt. Men er det måten å tjene penger på? Særlig i lys av at dette har skapt stor ståhei og motbør for SCO, med drapstrusler, motsøksmål, dårlig renommé, og til og med utsatt for MyDoom-angrep.

For det andre: Et firma som forsøker å produsere Linux-programvare går altså til åpent angrep på "åpen kildekodesamfunnet", og ber til og med den amerikanske kongress bidra til å stoppe distribusjonen av fri programvare. Som Eirik Rossen har påpekt argumenterer de for at åpen kildekodebevegelsen generelt sett, og Linux spesielt, utgjør en trussel mot USA økonomi, mot USAs "evne til å lede verden innen teknologisk fornyelse", mot USAs "internasjonale konkurranseevne i den globale programvareindustrien, og til og med mot vår nasjonale sikkerhet". (Intet mindre!!!)

Dette er et helt greit standpunkt som også mange andre hevder. Men at det skulle komme fra en i "menigheten" er det som sjokkerer. Hva er årsaken til et slikt frafall av tro?

SCO har derfor ikke bare en dårlig sak. De er også blitt en Judas i egne rekker. De skader seg selv økonomisk, forvirrer sitt marked, og ødelegger sitt eget rykte og troverdighet. Deres adferd gir derfor ingen mening. Det gis derfor tilsynelatende bare en forklaring tilbake: Den store konspirasjonsteorien. Den går ut på følgende:

Det er Microsoft som ligger bak.

Microsoft bruker alle midler for å hindre konkurranse fra Linux. De frykter ikke bare Linux som konkurrent; en større trussel er at Linux-fremgangen vil skape prispress og redusere Microsofts inntjening.

Microsoft vil også gjøre IBM et pek: IBM fremhever stadig oftere at verdien av IT ligger i systemintegrasjon, i kundetilpasningen, i tjenester – og ikke i det enkelte programprodukt. Microsoft på sin side fremhever at verdien ligger i programproduktene, men at programproduktene må bli mer enhetlig og samspillende, samtidig som de får en stadig større anvendelse – fra IT-maskiner til spillmaskiner, mobiltelefoner og annen forbrukerelektronikk. Fremtidens teknologi vil, sier og håper Microsoft, bygge på neste versjon av Windows – Longhorn – og .Net-konseptet.

Hvordan underbygges en slik teori? Det spesielle ved konspirasjonsteorier er jo at de verken kan bevises, men – og det er ennå viktigere – heller ikke kan motbevises. Det eneste konkrete grunnlaget er hittil dette: Microsoft er en av SCOs største kunder – de kjøper mye programvare fra SCO; det siste året mistenkelig mye. Tanken er derfor nærliggende: Microsoft finansierer SCOs korstog mot Linux.

Mot dette kan en fremholde SCOs historie. UNIX ble utviklet ved Bell-laboratoriene av teleselskapet AT&T i 1969. I 1993 ble Unix-rettighetene solgt til Novell. Novell var i sin tid en av de bitreste konkurrentene til Microsoft. De ble skviset ut av markedet i 1990-årene, noe daværende leder av Novell – Ray Noorda – var meget bitter over. (Ray Noorda sitter nå i styret i SCO). I 1995 ble UNIX solgt videre til Santa Cruz Operation, og Caldera kjøpte videre rettighetene fra Santa Cruz i 2001 (og tok altså navnet SCO i 2002). Caldera har satset på både UNIX og Linux, men har hatt liten suksess med det siste.

Kan den gamle erkerivalen til Microsoft virkelig stå bak et angrep på Microsofts fiender? Det virker lite sannsynlig. Men i en såpeopera er alt mulig. Denne forestillingen skal vi følge med på ytterligere i ett år (minst). Da skal saken opp i rettapparatet (april 2005).

I mellomtiden: Hvis dette er en konspirasjon satt i scene av "demonen fra Seattle" om å undergrave Linux som konkurrent til Microsoft, har dette da så langt vært vellykket?

Det ser ikke sånn ut: Linux øker sin markedsandel på servermarkedet kraftig. Linux får også stadig større fotfeste utenfor USA, særlig i Kina.

    Les også:

Til toppen