Den svenske stat kan ta over Ericssons forskning

Utviklingsprosjekter som Ericsson-sjef Kurt Hellström nå legger ned, kan bli reddet av Vinnova, den svenske stats motstykke til SIVA.

Det er den svenske teknologiavisen Ny Teknik som skriver dette.

Ifølge avisen skal idéer som Ericsson ikke lenger vil utvikle videre, fanges opp av Vinnova. I tillegg skal tidligere Ericsson-ansatte få hjelp til utdanning og tilførsel av risikokapital for å starte opp egen virksomhet. Målet er å redde hovedstaden Stockholm som ledende IT-region.

I første omgang blir det trolig en satsing på utvikling av IT-tjenester for industrien og offentlig sektor. Regjeringen vil se på strakstiltak for å redde Ericssons utvikling og senest 15. november skal Vinnova legge fram en plan for hvordan nedleggingstruede prosjekter kan reddes.

- I dag kan Ericsson knapt ha noen annen stretegi enn å overleve, og dermed må alt som ikke er kjernevirksomhet skjæres bort, sier Vinnovas generaldirektør Per Eriksson til Ny Teknik.

Ericsson er det svenske selskapet som satser desidert mest på forskning og utvikling. Bare i fjor brukte Ericsson 47 milliarder kroner på FoU, og 45 prosent av virksomheten foregår i Sverige. Krisen i telemarkedet tvinger Ericsson til å redusere denne satsingen kraftig, og budsjettene kuttes nå ned til 20 milliarder kroner.

I vår meldte Ericssons operative sjef Per-Arne Sandström at 80 utviklingskontorer skulle nedlegges.

Les også:

Til toppen