Denne informasjonen laster Microsoft ned fra deg

Tyske tecChannel hevder at Microsoft samler inn omfattende informasjon om maskinvaren på PC-en din gjennom Windows Update-tjenesten. Nederfor finner du en oversikt etter et forsøk på én av digi.nos PC-er.

Dette er hoveddelen av utskriften fra tecDump-programmet etter en omgang med Windows Update i Windows XP Professional. Dette er innholdet i den mest omfattende SOAP-meldingen som blir sendt fra Windows-maskiner til Microsofts server. Utskriften er omformatert en smule for å gjøres mer leselig. Den opprinnelige utskriften har et linjeskift for hvert 16. tegn.

(Tilbake til hovedartikkelen)


<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="x-schema:http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP:Body>
<GetManifest>
<clientInfo xmlns="x-schema:http://schemas.windowsupdate.com/iu/clientInfo.xml"
clientName="IU_Site"/>
<systemInfo xmlns="x-
schema:http://schemas.windowsupdate.com/iu/systeminfoschema.xml">
<computerSystem xmlns="" manufacturer="System Manufacturer"
    &model="System Name" supportSite="" pid="<i>lang kode fjernet</i>" administrator="1">
    <driveSpace drive="C:\" kbytes="897440"/>
    <driveSpace drive="D:\" kbytes="530752"/>
    <driveSpace drive="G:\" kbytes="4466800"/>
</computerSystem>
<platform xmlns="" name="VER_PLATFORM_WIN32_NT">
    <processorArchitecture>x86</processorArchitecture>
    <version major="5" minor="1" build="2600" servicePackMajor="1"
        &servicePackMinor="0"/>
    <suite>VER_SUITE_SINGLEUSERTS</suite>
    <productType>VER_NT_WORKSTATION</productType>
</platform>
<locale xmlns="" context="OS">
    <language>en-US</language>
</locale>
<locale xmlns="" context="USER">
    <language>no</language>
</locale>
<devices xmlns="">
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_6_Model_4</hwid>
        <hwid rank="1">*AuthenticAMD_-_x86_Family_6_Model_4</hwid>
        <hwid rank="2">ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_6</hwid>
        <hwid rank="3">*AuthenticAMD_-_x86_Family_6</hwid>
        <hwid rank="4">ACPI\AuthenticAMD_-_x86</hwid>
        <hwid rank="5">*AuthenticAMD_-_x86</hwid>
        <compid rank="6" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ACPI\Processor</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">ACPI\FixedButton</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0000</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0000</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0100</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0100</hwid>
       </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0200</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0200</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0303</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0303</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0401</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0401</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0501</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0501</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0501</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0501</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0700</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0700</hwid>
    </device>
    <device>
    <hwid rank="0">ACPI\PNP0800</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0800</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0A03</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0A03</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0B00</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0B00</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0C01</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0C01</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0C02</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0C02</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0C02</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0C02</hwid>
    </device>
    <device><hwid rank="0">ACPI\PNP0C04</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0C04</hwid>
    </device>
    <device><hwid rank="0">ACPI\PNP0C0C</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0C0C</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI\PNP0F13</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">*PNP0F13</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">ACPI_HAL\PNP0C08</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">*PNP0C08</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">GAMEPORT</hwid>
        <compid rank="1" driverVer="1998-09-23|5.0.0.0">*PNPB02F</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-12-14|1.2.0.0">Monitor\ENC1636</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE</hwid>
        <compid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">GenFloppyDisk</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">ISAPNP\ReadDataPort</hwid> </device>
    <device>
        <hwid rank="0">LEGACY\JOYSTICK</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="1998-09-23|5.0.0.0">*CTL7001</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">
            LPTENUM\MicrosoftRawPort958A</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_1022&DEV_700E&SUBSYS_00000000&REV_13</hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_1022&DEV_700E&SUBSYS_00000000</hwid>
        <hwid rank="2">PCI\VEN_1022&DEV_700E&REV_13</hwid>
        <hwid rank="3">PCI\VEN_1022&DEV_700E</hwid>
        <hwid rank="4">PCI\VEN_1022&DEV_700E&CC_060000</hwid>
        <hwid rank="5">PCI\VEN_1022&DEV_700E&CC_0600</hwid>
        <compid rank="6">PCI\VEN_1022&CC_060000</compid>
        <compid rank="7">PCI\VEN_1022&CC_0600</compid>
        <compid rank="8">PCI\VEN_1022</compid>
        <compid rank="9">PCI\CC_060000</compid>
        <compid rank="10" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">PCI\CC_0600</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">
            PCI\VEN_1022&DEV_700F&SUBSYS_00000000&REV_00
        </hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_1022&DEV_700F&SUBSYS_00000000</hwid>
        <hwid rank="2">PCI\VEN_1022&DEV_700F&REV_00</hwid>
        <hwid rank="3" driverVer="2000-11-01|5.2.2.2195">PCI\VEN_1022&DEV_700F</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_000E11BD&REV_00</hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_000E11BD</hwid>
        <hwid rank="2">PCI\VEN_104C&DEV_8020&CC_0C0010</hwid>
        <hwid rank="3">PCI\VEN_104C&DEV_8020&CC_0C00</hwid>
        <compid rank="4">PCI\VEN_104C&DEV_8020&REV_00</compid>
        <compid rank="5">PCI\VEN_104C&DEV_8020</compid>
        <compid rank="6" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">PCI\VEN_104C&CC_0C0010</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">
            PCI\VEN_10B7&DEV_7646&SUBSYS_764610B7&REV_30
        </hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_10B7&DEV_7646&SUBSYS_764610B7</hwid>
        <hwid rank="2">PCI\VEN_10B7&DEV_7646&CC_020000</hwid>
        <hwid rank="3">PCI\VEN_10B7&DEV_7646&CC_0200</hwid>
        <compid rank="4">PCI\VEN_10B7&DEV_7646&REV_30</compid>
        <compid rank="5" driverVer="2001-07-01|4.5.0.0">
            PCI\VEN_10B7&DEV_7646</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_10DE&DEV_0150&SUBSYS_00000000&REV_A4</hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_10DE&DEV_0150&SUBSYS_00000000</hwid>
        <hwid rank="2">PCI\VEN_10DE&DEV_0150&REV_A4</hwid>
        <hwid rank="3" driverVer="2002-09-26|3.0.8.7">PCI\VEN_10DE&DEV_0150</hwid>
    </device>
     <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_00000000&REV_06</hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_00000000</hwid>
        <hwid rank="2">PCI\VEN_1106&DEV_0571&REV_06</hwid>
        <hwid rank="3" driverVer="2001-07-01|5.1.3597.0">PCI\VEN_1106&DEV_0571</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_1106&DEV_0686&SUBSYS_00000000&REV_40</hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_1106&DEV_0686&SUBSYS_00000000</hwid>
        <hwid rank="2">PCI\VEN_1106&DEV_0686&REV_40</hwid>
        <hwid rank="3" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">PCI\VEN_1106&DEV_0686</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925&REV_16</hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925</hwid>
        <hwid rank="2" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0" PCI\VEN_1106&DEV_3038&CC_0C0300</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925&REV_16</hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925</hwid>
        <hwid rank="2" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0"> PCI\VEN_1106&DEV_3038&CC_0C0300</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_1106&DEV_3057&SUBSYS_80401043&REV_40</hwid>
        <hwid rank="1">PCI\VEN_1106&DEV_3057&SUBSYS_80401043</hwid>
        <hwid rank="2">PCI\VEN_1106&DEV_3057&CC_000000</hwid>
        <hwid rank="3">PCI\VEN_1106&DEV_3057&CC_0000</hwid>
        <compid rank="4">PCI\VEN_1106&DEV_3057&REV_40</compid>
        <compid rank="5" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">PCI\VEN_1106&DEV_3057</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_1274&DEV_5880&SUBSYS_20001274&REV_02</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">PCI\VEN_1274&DEV_5880&SUBSYS_20001274</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E21043&REV_10</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2002-11-27|5.12.1.643">PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E21043</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">acpipic_up</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">ROOT\DMIO</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">ROOT\FTDISK</hwid>

    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">MS_MMACM</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">MS_MMDRV</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">MS_MMMCI</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">MS_MMVCD</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">MS_MMVID</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ms_bridgemp</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ms_l2tpminiport</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ms_ndiswanip</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ms_pppoeminiport</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ms_pptpminiport</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ms_pschedmp</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ms_pschedmp</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">ms_ptiminiport</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">ROOT\RDPDR</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">ROOT\RDP_KBD</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">ROOT\RDP_MOU</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">root\swenum</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">root\update</hwid>
    </device>
    <device>
        <compid rank="0">GEN_SCSIADAPTER</compid>
    </device>
    <device>
        <compid rank="0">GEN_SCSIADAPTER</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">SCSI\CdRomPIONEER_DVD-ROM_DVD-106_1.14</hwid>
        <hwid rank="1">SCSI\CdRomPIONEER_DVD-ROM_DVD-106_</hwid>
        <hwid rank="2">SCSI\CdRomPIONEER_</hwid>
        <hwid rank="3">SCSI\PIONEER_DVD-ROM_DVD-106_1</hwid>
        <hwid rank="4">PIONEER_DVD-ROM_DVD-106_1</hwid>
        <hwid rank="5" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">GenCdRom</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">SCSI\CdRomPLEXTOR_CD-R___PX-W2410A1.03</hwid>
        <hwid rank="1">SCSI\CdRomPLEXTOR_CD-R___PX-W2410A</hwid>
        <hwid rank="2">SCSI\CdRomPLEXTOR_</hwid>
        <hwid rank="3">SCSI\PLEXTOR_CD-R___PX-W2410A1</hwid>
        <hwid rank="4">PLEXTOR_CD-R___PX-W2410A1</hwid>
        <hwid rank="5" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">GenCdRom</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">SCSI\DiskIC35L040AVER07-0________ER4O</hwid>
        <hwid rank="1">SCSI\DiskIC35L040AVER07-0________</hwid>
        <hwid rank="2">SCSI\DiskIC35L040</hwid>
        <hwid rank="3">SCSI\IC35L040AVER07-0________E</hwid>
        <hwid rank="4">IC35L040AVER07-0________E</hwid>
        <hwid rank="5" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">GenDisk</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">SCSI\DiskIC35L040AVER07-0________ER4O</hwid>
        <hwid rank="1">SCSI\DiskIC35L040AVER07-0________</hwid>
        <hwid rank="2">SCSI\DiskIC35L040</hwid>
        <hwid rank="3">SCSI\IC35L040AVER07-0________E</hwid>
        <hwid rank="4">IC35L040AVER07-0________E</hwid>
        <hwid rank="5" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">GenDisk</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">STORAGE\Volume</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">STORAGE\Volume</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">STORAGE\Volume</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
        </hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV0016</hwid>
        <hwid rank="1">USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038</hwid>
        <hwid rank="2" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">USB\ROOT_HUB</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV0016</hwid>
        <hwid rank="1">USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038</hwid>
        <hwid rank="2" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">USB\ROOT_HUB</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">USB\Vid_04a9&Pid_106d&Rev_0101</hwid>
        <hwid rank="1">USB\Vid_04a9&Pid_106d</hwid>
        <compid rank="2">USB\Class_07&SubClass_01&Prot_02</compid>
        <compid rank="3">USB\Class_07&SubClass_01</compid>
        <compid rank="4" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">USB\Class_07</compid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0">USB\Vid_076b&Pid_0596&Rev_0200</hwid>
        <hwid rank="1" driverVer="2001-07-01|5.1.2600.0">USB\Vid_076b&Pid_0596</hwid>
    </device>
    <device>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-07-01|5.1.2535.0">V1394\NIC1394</hwid>
    </device>
    <device isPrinter="1">
        <printerInfo driverProvider="Canon" mfgName="Canon" driverName="Canon S750"/>
        <hwid rank="0" driverVer="2001-10-22">canons750493a</hwid>
    </device>
</devices>
</systemInfo>
<query href="https://v4.windowsupdate.microsoft.com/consumerdrivers/getmanifest.asp">
<dObjQueryV1procedure="DriverUpdates"/></query>
</GetManifest>
</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>..

;