KARRIERE

Denne kvinnen har den feteste IT-jobben

Inger Randi Spakrud har IKT-bransjens mest etterspurte og best betalte IT-jobb. I tillegg er hun småbarnsmor.

Inger Randi Spakrud synes ikke det er vanskelig å kombinere jobben som SAP-konsulent med småbarnsrollen
Inger Randi Spakrud synes ikke det er vanskelig å kombinere jobben som SAP-konsulent med småbarnsrollen
30. juni 2008 - 08:35

IT-bransjen har over flere år slåss seg imellom for å finne de riktige hodene, og det er i dag et stort underskudd på arbeidskraft.

Spesielt har det vært en kraftig etterspørsel etter SAP-konsulenter. Alle synes å være ute etter sivilingeniøren eller siviløkonomen. Den norske IT-bransjen lider allerede av et antatt underskudd på opptil 300 SAP-konsulenter.

Men hva er det som er så spesielt med arbeidsoppgavene til disse konsulentene som ERP-ekspert Bo Hjort Christensen ved handelshøyskolen BI hevder er langt vanskeligere enn å spille sjakk. Er det fordi det er så mange elementer å holde orden på?

Christensen setter også en høy prislapp på ERP-ekspertene (enterprise resource planning). Han har tidligere uttalt til digi.no at det lavere sjiktet er lønn fra 500.000 som gjerne kan ende opp i halvannen million med gode resultater.

digi.no har fått et dybdeintervju med en SAP-konsulent for å gå nærmere i sømmene på hva denne eksklusive jobben går ut på.

Jeg har alltid likt matematikk og er definitiv en realist Inger Randi Spakrud (39) er småbarnsmor til Christian to år, og jobber som senior SAP-konsulent i Accenture.

Hun jobber sammen med et førtitalls andre SAP-konsulenter. Lederen for avdelingen, Anne Foss Abrahamsen, forteller at etterspørselen er nå så stor at konsulentselskapet må si nei til attraktive oppdrag.

Accenture med 1.100 ansatte i Norge har egen SAP-avdeling med 45 til 50 ansatte, men kunne doblet staben uten problem. Konsulentselskapet jobber mot store internasjonale kunder som StatoilHydro, Aker Solutions, Norske Skog, Hydro og Yara.

Mye av jobben dreier seg om ryddighet og metodikk, mener Inger Randi Spakrud
Mye av jobben dreier seg om ryddighet og metodikk, mener Inger Randi Spakrud

Inger Randi er utdannet siviløkonom, og har vært i IT-bransjen siden 1993. Hennes første jobb var i NIT som senere ble kjøpt opp av IBM.

- Det var denne jobben som lærte meg struktur og oppbygging av et ERP-system, sier hun til digi.no.

Inger Randi mener mye av egenskapene til en god SAP-konsulent dreier seg om metodikk og ryddighet. I tillegg må man kunne lytte og være god på å kommunisere og like å etablere relasjoner med andre mennesker.

- Min utdannelse lærte meg analytisk arbeidsmetodikk og grunnteorier i de økonomiske fag, som er et viktig utgangspunkt i jobben som SAP konsulent sier Inger Randi.

Selv har hun ingen IT-utdannelse, men har lært seg faget underveis når hun har jobbet med problemstillinger og brukerbehov i kundens organisasjon.

Inger Randis kjenner til flere SAP konsulenter som både har tatt siviløkonom- og sivilingeniørutdannelsen fra NTNU.

En siviløkonomutdannelse kombinert med IT er svært verdifull når man orienterer seg inn i ERP-verdenen som vil kreve ferdigheter på analyseverktøy, forretningsforståelse med tilpasset programvare (business intelligence), utvidet CRM, samhandling mellom bedrifter i næringskjeden, elektronisk innkjøp og dokumenthåndtering.

– Selv om jeg ikke har faget systemering fra et vitnemål, ser jeg at dette faget har jeg lært meg med de jobberfaringer jeg har gjort. Jeg har alltid likt matematikk og er definitiv en realist. Det er nok også noe av grunnen til at jeg har funnet drømmejobben. Her får jeg kombinert både forretnings- og systemforståelse. IT-utfordringer er gøy og lønna er god, sier hun.

Hun mener likevel at Bo Hjort Christensens påstander om normalt lønnsnivå opptil halvannen million er sterkt oppskrytt.

- Hvordan klarer du å kombinere en slik krevende jobb med familie og små barn?

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Da euroen kom til Trondheim
Da euroen kom til Trondheim

- Det går helt fint. Jeg jobber til og med bare 80 prosent, men har en avtale med jobben min at jeg må strekke meg når det er nødvendig. Til gjengjeld er jobben min fleksibel og vi har mulighet til å jobbe hjemmefra når dette lar seg gjøre i prosjektet.

Inger Randi forteller at før hun fikk barn kunne hun være bortreist fire dager i uken. Etter at hun fikk barn har hun fått innordnet det slik at hun jobber mest mulig lokalt.

Jeg kaller det ikke et onde å måtte reise -Jeg kaller det ikke et onde å måtte reise. Tvert imot er det et gode og kjempespennende fordi det er mye å lære av jobbe med utenlandske kollegaer og kunder. Mine kolleger har for eksempel nylig vært i Indonesia for Aker Solutions implementering av den globale SAP løsningen der. De blir brukt som rådgivere og har deltatt i design og bygging av den globale SAP løsningen til flere andre land i Aker Solutions før Indonesia kom for tur.

Inger Randi er for tiden innleid i Aker Solutions, der hun har vært i flere prosjekter siden 2004 med en liten innlagt pause.

Ettersom hun er senior SAP-konsulent, bidrar hun til å lære opp sine yngre SAP-konsulenter i de forskjellige prosjektfasene med riktig leveranser og metoder. Hun bygger forståelse for bruk av funksjonalitet og smarte valg i parametersettingen av systemet.

Inger Randi blir igjen målt på hele gruppens resultat: Hva bidrar gruppen for kundens merverdi av prosjektet og at kundens ansatte og Accenture kolleger bygger forretningsforståelse, løsningsforståelse og god arbeidsmetodikk. I Aker Solutions får hun innblikk i kundens virksomhets metodikk som danner grunnlaget for hvordan Aker Solutions planmessig og strukturert leverer sine løsninger i form av prosjekter til sine kunder.

I samarbeid med SAP Norge har Accenture bistått Aker Solution i å bygge en fellesløsning som kan tas i bruk av flere virksomhetsområder av gruppen. Denne fellesløsningen ble først bygget for salg-, økonomi- og personalfunksjonene i Norge og satt i produksjon 2004.

Løsningen har videre blitt utvidet i funksjonalitet til å omfatte prosjektplanlegging og –oppfølging, inn- og utgående logistikk med varelagerstyring, salg av vedlikehold og reparasjonstjenester til kunden etter installasjonen er driftssatt, i tillegg til grensesnitt til designverktøy og som dokumentstyringssystem for teknisk dokumentasjon.

Ettersom Aker Solutions er global, har løsningen utviklet seg til å tilfredsstille de legale og markedsdrevne krav som finnes utenfor Norges grenser. I dag benyttes løsningen i land på flere kontinent: Europa, Nord og Sør Amerika, Afrika, Asia.

Lønn på over en million som SAP-konsulent er sterkt oppskrytt, mener Inger Randi.
Lønn på over en million som SAP-konsulent er sterkt oppskrytt, mener Inger Randi.

Den geografiske utbredelse har særlig fulgt Aker Subsea, ett av flere virksomhetsområder i Aker Solutions gruppen.

Det er mange likheter i gjennomføringen av et SAP prosjekt og et Engineering prosjekt hos Aker Solutions. Når Aker Solutions har fått en kontrakt for å levere en komponent på havets bunn, som kontrollerer uttak av råolje fra brønnhullene, går de igjennom de samme trinnene og aktiviteter som kjennetegner et SAP prosjekt: Analyse, design, bygg og test faser for å sikre at komponenten vil støtte sikker drift.

Driftsstans er dyrt, være seg virksomhetskritiske systemer på havets bunn eller på kontorene til lands.

Analyse fasen kan gjerne selges som et forstudium både av Accenture og av Aker Solutions til deres respektive kunder for å redusere begge kontraktparters risiko derunder avklare omfang før kontrakten om det større gjennomføringsprosjektet inngås.

De siste forberedelser gjøres av installasjon og organisasjon forut for produksjonssetting. I et SAP prosjekt legges sluttbrukeropplæring nært opp til produksjonssetting av løsningen. Tilsvarende vil Aker Solutions metodikk beskrive opplæringsbehov for kundens driftspersonell som opererer installasjonen.

En periode etter produksjonssetting er det ekstra støtte av kundens personell for å sikre at løsningen faktisk virker i drift som planlagt og i en driftssituasjon. I denne fasen blir eventuelle rettinger av mindre feil som ikke forhindret produksjonssetting, utbedret.

SAP Moduler

SAP er mye mer enn det tradisjonelle ERP (Enterprice Resource Planning) systemet, men dette er modulene Inger Randi jobber med i Aker Solutions:

 1. Økonomimodulene

  Financial Accounting: Eksternregnskapet med hovedbok og reskontro for kunde, leverandør og anleggsmidler.

 2. Controlling: Internregnskapet med de dimensjoner (avdeling, forretningsområde, prosjekt og produksjonsordre) som er relevante for virksomheten. Bidragsanalyse med de dimensjoner som er relevante for virksomheten.
 3. Logistikk modulene

  Materials Management: Funksjonalitet for innkjøp av varer og tjenester fra behov til fakturamottak, samt verdsetting og telling av varelager

 4. Sales and Distribution: Funksjonalitet for salg av varer og tjenester fra forespørsel til fakturautsendelse
 5. Logistics Execution: Funksjoner for varemottak, lagerstyring, vareuttak og transportplanlegging/utførelse.
 6. Production: Funksjonalitet for produksjonsplanlegging (lang og kort sikt) derunder styring av produksjonsressurser og materialbehov i produksjonsprosessen
 7. Plant Maintenance: Funksjonalitet for vedlikeholdsplanlegging og registrering av faktisk utført vedlikehold/reparasjon på eget produksjonsutstyr/anleggsmidler
 8. Customer Service: Funksjonalitet for vedlikeholdsplanlegging og registrering av faktisk utført vedlikehold/reparasjon på kundens produksjonsutstyr/anleggsmidler. Inkluderer salg av vedlikeholds- og reparasjonstjenester basert på frittstående salg og kontrakter.
 9. Quality Management: Funksjonalitet for kvalitetsplanlegging, -inspeksjon og oppfølging i den logistiske flyt av varer.
 10. Project System: Funksjonalitet for prosjektplanlegging og –oppfølging med mye integrasjon til logistikk og økonomimodulene.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.