Departementet mener arkivet er NRKs ansvar

NRK-sjef Einar Førde har til sammen ønsket 1,9 milliarder kroner i digitaliseringstilskudd til NRK de nærmeste 15 årene. 200 millioner kroner av disse skal redde arkivene. Kulturdepartementet sender imidlertid ballen tilbake.

NRK-sjef Einar Førde har til sammen ønsket 1,9 milliarder kroner i digitaliseringstilskudd til NRK de nærmeste 15 årene. 200 millioner kroner av disse skal redde arkivene. Kulturdepartementet sender imidlertid ballen tilbake.

NRK har beregnet at de trenger 1,9 milliarder kroner i ekstra tilskudd fram til år 2015 for å finansiere både leie av digital-TV og det digitale radionettet pluss restaurering av programarkivene. Disse er i ferd med å forsvinne mellom fingrene på de NRK-ansatte. 200 millioner av de 1,9 milliardene skal gå til bevaring av arkivene gjennom digitalisering.

Det er imidlertid slett ikke sikkert at NRK vil få disse midlene.

Avdelingsdirektør Roy Kristiansen i Kulturdepartementet sier til digi.no at han ikke vil si noe om eventuell utdeling av økonomiske midler utover lisensen. Det kommer en stortingsmelding om digitaliseringen av kringkastingen i Norge senere i vår hvor disse forholdene vil bli skissert.

- I den vil vi nok utkvittere prinsippet rundt forespørslen, sier han.

Kristiansen mener likevel at NRK uansett ikke kan skyve ansvaret over på myndighetene som eier.

- Det er NRKs ansvar å løse sine arkivproblemer, sier han.

NRK har et lovpålagt ansvar å sørge for bevaring av gammelt materiale. Programmene er som offentlige dokumenter der statskringkasteren har plikt til å avlevere stoffet til Nasjonalbiblioteket i Norge som på sin side har fått i oppgave av Stortinget å samle materiale.

I fjellanlegget i Mo i Rana er det store magasiner som verner og langtidslagrer historisk materiale for ettertiden. Siden 1990 har biblioteket fått tilsendt materiale fra statskringkasteren.

En egen kassasjonskomité innen NRK skal tidligere ha stått for en utvelgelse av hva som skal beholdes og hva som har kunne kastes, med enkelte uheldige resultater.

Einar Førde sa til NTB i går at dette er en sentral sak de arbeider mye med. Han synes at eieren (dvs. staten - red.anm.) må ta sin del av støyten.

- Vi har satt av noen millioner hvert år. Men jeg må medgi at det ofte er blitt slik i budsjettprosessen at bevaringsoppgaven har en tendens til å tape, sier han, ifølge Bergens Tidende. Han mener dette bør være "en betydelig nasjonal bevaringsoppgave".

- Derfor har vi tatt den med på oversikten over hva vi synes det er rimelig at eieren skal hjelpe oss med. En del av arkivstoffet er primært interssant som forskningsmateriale, sier Førde.

Saken er kommet opp etter at pensjonist og NRK-kjendis Erik Bye skrev et brev til styreleder Kåre Willoch i NRK der han påpeker at "en mengde eldre materiale står i fare for å bli ødelagt".

Fagfolk pensjoneres, avspillingsutstyr blir ikke reparert, men det verste problemet skal være den kjemiske prosessen som angriper film- og lydruller. Resultatet blir et hvitt pulver i oppbevaringsboksene av metall som lukter eddiksyre.

Erik Bye støtter seg til et notat som ble skrevet i fjor sommer av seksjonssjef Oddbjørn Holgersen. Seksjonssjefen sier at mye allerede er gått tapt og at det haster med å få stablet på beina en systematisk overspilling av arkivfilm til et digitalt medium.

Til toppen