Departementet velger Word på nytt

Offentlig sektor over hele verden vurderer åpne kildekode, men Justisdepartementet sier nei.

Justisdepartementet la mandag frem "IKT-strategi for justissektoren 2004-2007".

"IKT-strategi for justissektoren 2004–2007 er et omforent og overordnet styringsdokument som omfatter hele justissektoren. Gjennom hensiktsmessige arbeidsprosesser og effektiv utnyttelse av teknologi kan justissektoren oppnå bedre samhandling mellom virksomhetene i sektor og i forhold til andre offentlige virksomheter, " skriver departementet.

Dokumentet kaller til økt koordinering, utfasing av papir og "tar samtidig et oppgjør med silotenkingen som tidligere har vært fremtredende ved planlegging av IT-systemer i ulike deler av justissektoren."

Men der offentlig sektor i mange land vurderer åpen kildekode, både på servere og PCer, sier Justisdepartementet helt nei.

"Dagens ”de facto” standard for arbeidsstasjoner (MSWindows) videreføres. For å redusere driftskostnader bør man søke å standardisere arbeidsflaten og kjøre samme versjon i størst mulig grad," skriver departementet i sitt 57 sider lange strategidokument.

"For å redusere behovet for formatkonvertering og derigjennom potensielt dobbeltarbeid, standardiserer sektoren på MS-Office som kontorstøtte verktøy. For å redusere kostnader bør det vurderes å ligge på en versjon lavere enn siste, for eksempel Office 2000 i stedet for Office 2002 (XP), " skriver departementet.

Først i løpet av 2007 vil Linux på PC og Office-konkurrenter som OpenOffice bli aktuelt.

"I løpet av strategiperioden skal sektor ha gjort en vurdering av alternativer til Microsoft, skriver departementet."

Her kan du lese hele "IKT-strategi for justissektoren 2004-2007" på justisdepartementets hjemmeside.

Til toppen