Departementet velger Word på nytt

Offentlig sektor over hele verden vurderer åpne kildekode, men Justisdepartementet sier nei.

Offentlig sektor over hele verden vurderer åpne kildekode, men Justisdepartementet sier nei.

Justisdepartementet la mandag frem "IKT-strategi for justissektoren 2004-2007".

"IKT-strategi for justissektoren 2004–2007 er et omforent og overordnet styringsdokument som omfatter hele justissektoren. Gjennom hensiktsmessige arbeidsprosesser og effektiv utnyttelse av teknologi kan justissektoren oppnå bedre samhandling mellom virksomhetene i sektor og i forhold til andre offentlige virksomheter, " skriver departementet.

Dokumentet kaller til økt koordinering, utfasing av papir og "tar samtidig et oppgjør med silotenkingen som tidligere har vært fremtredende ved planlegging av IT-systemer i ulike deler av justissektoren."

Men der offentlig sektor i mange land vurderer åpen kildekode, både på servere og PCer, sier Justisdepartementet helt nei.

"Dagens ”de facto” standard for arbeidsstasjoner (MSWindows) videreføres. For å redusere driftskostnader bør man søke å standardisere arbeidsflaten og kjøre samme versjon i størst mulig grad," skriver departementet i sitt 57 sider lange strategidokument.

"For å redusere behovet for formatkonvertering og derigjennom potensielt dobbeltarbeid, standardiserer sektoren på MS-Office som kontorstøtte verktøy. For å redusere kostnader bør det vurderes å ligge på en versjon lavere enn siste, for eksempel Office 2000 i stedet for Office 2002 (XP), " skriver departementet.

Først i løpet av 2007 vil Linux på PC og Office-konkurrenter som OpenOffice bli aktuelt.

"I løpet av strategiperioden skal sektor ha gjort en vurdering av alternativer til Microsoft, skriver departementet."

Her kan du lese hele "IKT-strategi for justissektoren 2004-2007" på justisdepartementets hjemmeside.

Til toppen