Deponert kildekode gjør kunden trygg

En deponiordning sikrer kunden kildekode og dokumentasjon dersom leverandøren ikke lenger kan eller vil følge opp sine forpliktelser.

Et av de vektigste argumentene for åpen kildekodeprogramvare er den tryggheten det gir brukeren å kunne skaffe seg innsyn i hvordan programmet man har fått utviklet, egentlig virker.

En ordning der kildekode med dokumentasjon deponeres hos en nøytral tredjepart, og overleveres kunden dersom leverandøren ikke lenger kan eller vil følge opp sine forpliktelser, kan være et alternativ for kunder som ellers ville nølt med å gjøre seg avhengig av skreddersydd binærkode fra en mindre eller på andre måter muligens ustabil leverandør.

Det opprinnelig nederlandske Escrow Europe ble opprettet i 1989 for å tilby nettopp denne tjenesten. Selskapet har siden vokst med avdelinger i Belgia, Sveits, Sverige, Tyskland og Australia. Den svenske avdelingen, Escrow Europe Scandinavia, oppsto i juli 2000, gjennom en fusjon med Deposit AB.

Kildekodedeponi innebærer at kildekode og dokumentasjon kopieres til et passende medium - CD, DVD, båndkassett - og overleveres Escrow Europe. Der blir det verifisert at kildekoden er ekte, og kopien låses ned i et hvelv. Betingelsene for en eventuell utlevering, reguleres av en avtale mellom Escrow Europe og leverandøren, der den begunstigede kunden er oppgitt. Avtalen forplikter Escrow Europe til å kontakte leverandøren minst en gang i året for å få med seg oppdateringer og endringer. Kunden holdes løpende orientert om status og om hva slags verifiseringer Escrow har gjennomført.

Escrow anbefaler leverandøren å deponere ikke bare kildekode og dokumentasjon, men også en kopi av det utviklingsmiljøet som er brukt, dersom en slik "sikkerhetskopi" er tilltatt i henhold til lisensen for verktøyet - noe Escrow antar det generelt sett vil være. Verktøykopien skal bare utleveres kunden dersom denne kan dokumentere at det er inngått en selvstendig lisensavtale for verktøyet.

Ifølge Escrow, er kildekodedeponi til fordel for både kunde og utvikler. Kunden får større sikkerhet, spesielt dersom forretningen er kritisk avhengig av et tilpasset system. For leverandøren er kildekodedeponi et viktig slagsargument, samtidig som det utgjør et vern dersom nøkkelutviklere skulle bli borte, ikke bare i forhold til kundene, men også for at ikke koden skal seinere dukke opp i konkurrerende løsninger.

Blant de nordiske programvarehus som markedsfører seg med en avtale for kildekodedeponi hos Escrow, er ElektroPost, kjent for publiseringssystemet EpiServer, som kom ut i versjon 4, totalt omprogrammert i Microsoft .Net, 24. september.

- For oss er det overhodet ikke aktuelt å gi bort kildekoden etter Open Source-prinsippet, forsikrer daglig leder Gøran Hüllert i ElektroPost Norge.

- På den andre siden vil vi gjerne forsikre våre kunder at ikke de skal få alvorlige problemer selv om vi skulle oppleve vanskeligheter. Derfor har vi inngått avtale med Escrow Europe, og bruker den som en garanti overfor kundene, også fordi avtalen innebærer at en uavhengig tredjepart verifiserer koden, forteller Hüllert

Han opplyser om at de inngikk avtalen med Escrow for omlag halvannet år siden, og at de siden har levert 450 løsninger med denne garantien.

- Svært få mindre applikasjoner kan i dag tilby en lisensavtale med kildekodedeponi. Noen offentlige organisasjoner har det for store systemer fra Microsoft. Det er spesielt viktig overfor våre store kunder, for eksempel Statens Forurensningstilsyn i Norge.

Les også:

Til toppen