Deprimerende mobilauksjon i Nederland

De nederlandske myndighetene klarte ikke å innfri sine egne forventninger til inntektene landet skulle kunne få ved å selge sine fem mobillisenser på auksjon. Resultatet ble 22 milliarder kroner eller knappe en fjerdedel av hva myndighetene hadde håpet på.

De nederlandske myndighetene klarte ikke å innfri sine egne forventninger til inntektene landet skulle kunne få ved å selge sine fem mobillisenser på auksjon. Resultatet ble 22 milliarder kroner eller knappe en fjerdedel av hva myndighetene hadde håpet på.

I den nederlandske mobillisensauksjonen skjedde overhodet ingenting spennende. Landet lyste ut fem UMTS-lisenser i et mobilmarked med fem GSM-operatører. Som ventet var det utfordreren, VersaTel som til slutt måtte gi etter for overmakten, selv om prisnivået for de nederlandske mobillisensene er en brøkdel av hva prisen endte med i Storbritannia, der finansminister Gordon Brown kunne innkassere 313 milliarder kroner på landets fem UMTS-lisenser for tredje generasjon mobiltelefoni.

Dette er status etter den 13 dager lange auksjonen der den eneste spenningen var hvor lenge utfordreren skulle henge med. De to største GSM-operatørene, KPN og Vodafone via datterselskapet Libertel gikk av med seieren om de to frekvensene med best kapasitet til en pris av nærmere 6 milliarder kroner hver, mens de tre mindre GSM-operatørene Telfort, Dutchtone og 3G Blue, der hovedaksjonærene er henholdsvis British Telecom, France Telecom og et konsortium bestående av Belgacom, Tele Danmark og Deutsche Telekom. De tre rimeligste frekvensene gikk i snitt for 3,3 milliarder kroner hver.

De lave prisene i Nederland vil få konsekvenser for andre land som planlegger auksjon, muligens også Frankrike som allerede har satt faste priser på landets mobillisenser på nærmere 200 milliarder kroner.

De to børsnoterte selskapene KPN og Livertel merket børsoppgang da det ble klart at auksjonen ble avsluttet med forholdsvis moderate utlegg for selskapene i forhold til hva som var forventet.

Ifølge den nederlandske regjeringen skal de fem GSM-operatørene ha bygd ut sine UMTS-mobilnett til å dekke 60 prosent av befolkningen innen 2007.

Den neste auksjonen er det Tyskland som skal avholde neste uke, og der er det nå sju konkurrenter for inntil seks lisenser. Frankrike og Belgia vil tildele sine mobillisenser neste måned.

Ting kan likevel tyde på at auksjonen får et juridisk etterspill. The Wall Street Journal skrev at en av auksjonsdeltakerne, Telfort, sendte et brev til mobilutfordrer VersaTel siste uke og truet med advokater dersom selskapet gjorde forsøk på å øke prisen på UMTS-lisensene i auksjonen mer enn nødvendig. Telfort mener VersaTel aldri var en seriøs søker på mobillisensene, og bekrefter at de sendte et brev med slikt innhold.

Blant de selskapene som ikke lot seg lokke av den nederlandske auksjonen var norske Telenor.

Til toppen