Der Telenor og Telia konkurrerer

Telenor og Telia har eierandeler i konkurrerende selskap i Irland, og vil fortsette med det etter at fusjonen mellom de to selskapene ikke ble noe av.

Telenor og Telia har eierandeler i konkurrerende selskap i Irland, og vil fortsette med det etter at fusjonen mellom de to selskapene ikke ble noe av.

For mens Telia eier 14 prosent i det statlige teleselskapet Eircom som igjen eier mobilselskapet Eircell, eier Telenor 49,5 prosent i Esat Digifone, som er mobilselskapet til Esat Telecom.

Mens fusjonen mellom Telenor og Telia var under oppseiling valgte de to selskapene å legge inn et felles bud på Esat Telecom som senere mislyktes ved at British Telecom kom på banen og kjøpte Esat Telecom i januar 2000.

BT har senere tilbudt Telenor et samarbeid som har munnet ut i dette:

a) Telenor kan bytte sin eierandel i Esat Digifone i 33 prosent av aksjene i Esat Telecom.

b) Telenor vil i tillegg kunne kjøpe seg opp i Esat Telecom til 49,99 prosent for 624 millioner dollar.

c) Om Telenor ikke benytter anledningen til å bytte Digifoneaksjer til Telecom-aksjer, vil Telenor kunne selge Digifoneaksjene sine for 1,2 milliarder dollar.

Telenor har ennå ikke besluttet hva selskapet vil foreta seg i denne saken.

Kontantkort utgjør vel halvparten av landets mobilkunder.

Irland Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Eircell 06.93 778.000** 30 % 63 %
Esat 03.97 460.000*** 148 % 37 %
Meteor *

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

*=utsatt på grunn av rettssak med Orange

**=inkl. NMT

***=okt99

Til toppen