Derfor blir det år 192000 i Internet Explorer

Microsofts Internet Explorer er kjent for sine feil. At programmet heller ikke er helt år 2000-kompatibelt kommer kanskje ikke som en bombe, men bør være en sur pille å svelge for markedslederen.

Microsofts Internet Explorer er kjent for sine feil. At programmet heller ikke er helt år 2000-kompatibelt kommer kanskje ikke som en bombe, men bør være en sur pille å svelge for markedslederen.

I dagene etter at vi begynte å skrive 2000 i stedet for 1999, har webbrukere oppdaget at en rekke nettsteder skriver årstallet som 19100 i stedet for 2000. En mulig forklaring på dette er at utviklerne som har laget nettstedet har brukt JavaScript for å presentere årstallet. En vanlig måte å gjøre dette er å benytte rutinen getYear(). Denne returnerer normalt antall år som er gått siden 1900. I 1999 returnerte getYear() 99, i år skulle den normalt returnere 100.

Forklaringen på at årstallet på enkelte nettsteder blir oppgitt til å være 19100 er at de to første sifferne i tallet er gjort om til en tekststreng, i stedet for å legge sammen resultatet fra getYear() med 1900. Denne feilen kommer fram på denne måten i de aller fleste nettleserne der ute.

Unntaket er Microsofts Internet Explorer. Her vil årstallet bli feil uansett hvordan du benytter getYear(), fordi rutinen i Internet Explorer returnerer tallet 2000 i stedet for tallet 100 i år. Årstallene bli da derfor oppgitt som 192000 eller 3900 i Internet Explorer, alt ettersom om utvikleren i utgangspunktet har gjort kodingen på rett eller feil måte.

Ifølge BetaNews hevder Microsoft at dette er et problem i selve implementasjonen av JavaScript. Men både BetaNews og digi.no har testet at problemet ikke gjelder i nettlesere som Opera, Netscape Navigator og Mozilla.

Microsoft foreslår ifølge BetaNews at nettstedene i stedet bør bruke rutinen getFullYear(). Denne returnerer normalt årstallet med fire siffer. Ved å gjøre dette legger Microsoft skylden på utvikleren av nettstedet i stedet for på Internet Explorer. Men getFullYear() kom etter det digi.no kjenner til først i versjon 1.2 av JavaScript. Dette betyr at eldre nettlesere heller ikke nå vil vise korrekt årstall.

For små nettsteder er det en enkel jobb å fikse dette, men på nettsteder med mange tusen individuelle websider kan jobben bli rimelig stor hvis Microsoft ikke bestemmer seg for å sende ut en feilfiks til Internet Explorer.

Til toppen