Derfor er IT-statistikk vanskelig

SSB forklarer og imøtegår noe av kritikken.

Derfor er IT-statistikk vanskelig
Et felles faktagrunnlag er avgjørende for et levende demokrati, men produksjon av offisiell statistikk er både dyrt og krevende. SSB svarer på påstanden om at de ikke tar IT på alvor. Bilde: digi.no

Statistikk om norsk IT-bransje er mangelvare. Kunnskap gir makt, men uten skikkelige tall er det ikke like enkelt å anskueliggjøre hvor viktig landets tredje største næring er.

IKT-Norge har forsøkt å bote på situasjonen, blant annet ved å beregne at norske firma eksporterer programvare for 7 milliarder kroner årlig. Hele IT-sektoren omsetter for 160 milliarder kroner, ifølge dem.

Etterlyser tall

Da vi omtalte funnene, som først ble lagt frem av Finansavisen mandag, kom bransjeorganisasjonen med kritikk mot Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi har etterlyst tall i årevis. Det skjer aldri noe. IT-næringen er stemoderlig behandlet, sa Fredrik Syversen i IKT-Norge til digi.no.

SSB har i oppgave å produsere statistikk på en lang rekke områder i det norske samfunnet. Det er verken mulig eller ønskelig å sette disse opp mot hverandre, svarer byrået.

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om stemoderlig behandling, sier medierådgiver Jon Olav Folsland i Statistisk sentralbyrå.

Byrået produserer omsetningstall for IKT-næringer og IKT-sektoren i to ulike rapporter.

– Komplisert

Ifølge Folsland gjør skillet mellom IT-varer og IT-tjenester det utfordrende å produsere eksporttall.

– Dessuten gjør den utstrakte bruken av lisensavgifter i forbindelse med programvare dette bildet enda mer komplekst. Internasjonale statistikkmanualer på området stiller store krav, som må forenkles og tilpasses for å redusere oppgavebyrden for rapportørene.

Vurderer tiltak

Han imøtegår samtidig noe av kritikken ved å erkjenne at «det kan være behov for tall som bedre beskriver virksomheten til IT-næringen».

– Vi vil derfor vurdere mulige tiltak på området i samråd med næringen, sier pressekontakt Jon Olav Folsland.

Fredrik Syversen i IKT-Norge hevdet i går at SSB bare har «to ansatte på deltid» til produksjon av IT-statistikken, som de altså oppfatter som mangelfull. Han foreslo at byrået overfører noen av medarbeiderne som jobber med landbrukstall.

Til dette svarer SSB:

– Det er flere medarbeidere som arbeider med IKT-statistikk på heltid. I tillegg inngår IKT-statistikk i generell næringsstatistikk, nasjonalregnskapet, utenrikshandelsstatistikken, lønnstatistikk, med mer.

Ifølge Folsland vurderer SSB fortløpende behov for å styrke prioriteringen av ulike statistikkområder i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig.

    Les også:

Les mer om: