Derfor er Microsoft på JavaZone

KRONIKK: Det handler om åpen kildekode og skyen, skriver Børge Hansen.

Derfor er Microsoft på JavaZone
FØRST VAR DET UVANT, men nå er det helt naturlig for Microsoft å hjelpe javautviklere ut i skyen med løsninger som kjører på Linux, skriver teknologidirektør Børge Hansen. Bildet er fra JavaZone-konferansen i Oslo som åpnet i dag. Bilde: Harald Brombach

Denne uken arrangeres JavaZone i Oslo, en av Nordens største og viktigste konferanser for utviklere. Microsoft er til stede som partner for 4. år på rad. Vår tilstedeværelse på JavaZone handler om open source og cloud computing.

Det første året vi var partner på JavaZone, så vi konturene av det som i dag er cloud computing – eller nettskyen. Allerede da var vi overbevist om at åpenhet og standardisering ville være en akselerator for innovasjon og verdiskapning i nettskyen.

Jeg skal innrømme at det var en del som hevet øyenbrynene da de så Microsoft-logoen på JavaZone. Skepsisen forsvant etterhvert som vi fikk gjort rede for vårt formål. Det har vært utrolig lærerikt for oss å være tilstede i disse miljøene. Microsoft har lenge uttrykt viktigheten av åpen kildekode, åpen standarder og interoperabilitet for våre kunder og partnere. Dette har blitt et av fundamentene for utviklingen av Microsofts plattformer.

Børge Hansen er teknologidirektør i Microsoft Norge
Børge Hansen er teknologidirektør i Microsoft Norge

Microsofts styrke har alltid vært å skape en plattform og verdikjede for kunder og partnere, utviklere og IT-profesjonelle. Dette kan vi se vi tydelige spor av helt tilbake fra inntoget av PC-en, som raskt ble et verktøy i hverdagen. Mengden av nyttige (og unyttige) applikasjoner tilgjengelig for forbrukerne var hovedsakelig drevet av god støtte for utviklere som kunne utvikle, markedsføre og distribuere sine ideer og forretningsmodeller.

Men markedet har endret seg dramatisk siden den gang. IT-bransjen er i ferd med å vokse opp, og det stilles nye krav til oss alle. I større grad må løsninger, store og små, snakke sammen. Dette må løses ved hjelp av standardiserte meldinger, driftes i standardiserte driftsmiljøer og støtte nye forretningsmodeller som for eksemplel "Pay As You Go".

Java-maskotten Duke har inntatt «jerntronen» under årets JavaZone.
Java-maskotten Duke har inntatt «jerntronen» under årets JavaZone. Bilde: Harald Brombach

Den nært beslektede telekom-bransjen er et godt eksempel på en bransje der standardisering fremdeles er nøkkelen til suksess. I Norge har vi to hovedeiere av infrastruktur for mobilkommunikasjon. Det er mange selskaper som lever i beste velgående gjennom å selge verdiøkende tjenester på toppen av denne infrastrukturen. Kravet om samhandling mellom infrastruktur og tjenesteleverandører er veldig tydelig. Dersom du ringer fra Norge til Kina er det sikkert mange titalls systemer, plattformer og leverandører i sving for å initiere og holde samtalen igang. Og i de alle fleste tilfeller skal alle disse ha betalt i en eller annen form etter hvor lenge du snakker.

På sammen måte er det et behov for å styrke standardisering av både kommunikasjon, infrastruktur og forretningsmodeller for å kunne drive IT-bransjen videre og sikre videre vekst.

Microsoft har selv startet en enorm forvandling gjennom å legge om de aller fleste produkter og plattformer til skybaserte tjenester, som legger til rette for å støtte både tradisjonelle og nyere forretningsmodeller.

Men nå, som tidligere, starter dette med å kunne støtte utviklere på best mulig måte. Vi må kunne tilby verktøy og plattformer som lar utviklerne finne og utvikle nye og (muligens) innovative løsninger som kan samhandle med andre løsninger – etter moderne forretningsmodeller. Dersom disse heterogene miljøene ønsker å flytte ut i skyen er det et stadig økende behov for infrastruktur som bygger opp under interoperabilitet, fleksibilitet og valgfrihet. Våre kunder ønsker å bruke «best of breed»-verktøyer og -teknikker for å utvikle og drifte tjenester og applikasjoner, samtidig som de ivaretar sine eksisterende investeringer i teknologi og kompetanse.

Tidligere var ofte standardiseringsarbeidet preget av å beskrive en standard utfra etablerte løsninger. Men i dag brukes standardiseringsarbeidet for å jobbe frem nye løsninger, og ligger gjerne i forkant av teknologileverandørene. Arbeidet rundt HTML5 er et godt eksempel på endringen i standardiseringsarbeidet som har funnet sted.

Microsoft er derfor engasjert i mange av disse standardiseringsorganene, for eksempel W3C, IETF, OASIS, Ecma, DMTF, og open source-miljøer som JQuery, MongoDB, Apache Cordova, Redis, Apache, Qpid, Apache Solr, Outercurve, Eclipse, Node.js, Cocos2D, Ogre3D, Web Platform Docs, Symfony, Doctrine, WebKit, GitHub, CodePlex med flere.

I 2014 er åpen kildekode en viktig del av transformasjonen av «connected devices» (nettilkoblede enheter, red.anm.) og tjenestene disse er koblet opp mot. Microsoft har derfor gitt ut 51 større prosjekter som åpen kildekode. Vi har i dag 25 aktive prosjekter på plattformer som Codeplex og GitHub og vi er aktive bidragsytere på mange flere andre åpne prosjekter.

På JavaZone ønsker vi å møte utviklerne for å fortelle og diskutere hvordan de kan fortsette å bruke sin kompetanse og sine verktøy på de plattformene de ønsker i vår åpne og skalerbare infrastruktur i skyen.

For 4 år siden var det litt uvant, men nå har det blitt en del av hverdagen vår å hjelpe blant andre javautviklere ut i skyen med løsninger som kjører på Linux-servere, med data lagret i en MongoDB – kodet i Eclipse IDE.

IT-bransjen er i starten på en ny og spennende reise. Vi har bare sett begynnelsen av en ny innovativ epoke innen vår bransje. Nye forretningsmodeller vil se dagens lys mens mange gamle avgår med døden. Dette blir en spennende reise der vi vil se mange nye og utfordrende aktører.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

    Les også:

Les mer om: