– Derfor har ikke Windows Phone lykkes

Analyseselskap mener mangelen på et troverdig flaggskip veier tungt.

– Derfor har ikke Windows Phone lykkes
Til tross for fargerike deksler har verken Nokia eller andre maktet å engasjere de store massene med Windows Phone. Bilde: Nokia/Microsoft

Selv om smartmobiler Windows Phone i enkelte europeiske land har en markedsandel på over ti prosent, er den globale markedsandelen fallende. Samtidig har veksten i antallet leverte enheter stagnert på rundt 34 millioner i kvartalet i 2014, etter at leveransene økte jevnt fra kvartal til kvartal i 2013.

Analyse- og rådgiverselskapet Jackdaw Research kom nylig med en analyse av markedssituasjonen til Windows Phone. I analysen forsøker selskapet å identifisere hva det er som gjør av Windows Phone ikke slår an, samt hva som må gjøres for at dette skal kunne skje. Analysen er på mer enn 30 sider.

Det er ikke spesielt overraskende at Jackdaw Research først setter fingeren på høna-og-egget-problemet knyttet til applikasjoner. Få brukere gjør utviklere ikke tar seg bryet med å lage applikasjoner til plattformen, og få brukere vil velge en plattform hvor mange av de mest kjente appene fortsatt mangler.

Jackdaw Research poengterer dessuten at Windows Phone har lykkes langt bedre i det nedre prissjiktet enn i de høyere. Et flertall av Windows Phone-enhetene som selges koster under 300 dollar. Analyseselskapet mener at også denne fordelingen bidrar til å begrense interessen til utviklere. Alt tyder på at brukere av dyre smartmobiler også bruker mer penger på apper.

Flaggskip

I analyses trekkes det også fram at Windows Phone-plattformen mangler et skikkelig og lett gjenkjennelig flaggskip, altså en svært synlig modell som både i pris, kvalitet og ny funksjonalitet kan tiltrekke kunder som tradisjonelt velger nyeste utgave av iPhone eller Android-baserte toppmodeller fra leverandører som Samsung, LG, HTC og Sony.

Det å få på plass et overbevisende flaggskip, er det første tiltaket Jackdaw Research anbefaler Microsoft å gjøre. I tillegg må det investeres i markedsføring av dette produktet, og man må sikre at store mobiloperatører over hele verden tilbyr det.

Microsoft må ifølge Jackdaw Research også få Windows Phone til å skille seg ut mer enn i dag, ikke minst i den øvre enden av markedet. Ifølge selskapet viser historien at mens operativsystemet og økosystemet på andre plass ofte finner sin nisje, så sliter systemet på tredje plass med å være relevant. Det er ikke nok å hente igjen konkurransen innen funksjonalitet, man må også komme med noe helt nytt og eget. Hva er det er eller kan bli så unikt og tiltrekkende ved Windows Phone at det teller mer enn mangelen på mange viktige applikasjoner for mange flere brukere enn i dag?

Jackdaw Research anbefaler Microsoft også å hjelpe utviklere enda mer enn i dag med å lage applikasjoner til Windows Phone, ikke minst utviklere som er klare for å ta steget videre etter de innledende utviklingsforsøkene.

– Med mindre Microsoft gjør disse tingene og gjør dem godt, vil ikke selskapet oppnå etterspørsel etter Windows Phone i massemarkedet i nær framtid. Selskapet risikerer å bruke mye penger på å utvikle et operativsystemet og å lage enheter som aldri vi slå an på en meningsfylt måte, heter det i analysen.

Windows 10

Selv om Microsoft igjen forsøker å gjenoppstarte selskapets mobilplattform med Windows 10, er Jackdaw Research er ikke sikkert på at tilnærmingen med felles applikasjoner på tvers av formfaktorene er veien å gå. Det er særlig to faktorer som trekkes fram.

– Først og fremst eksisterer ikke den typen apper som Microsoft trenger for Windows Phone til Windows-pc i dag, så det å portere over pc-apper vil ikke på noen måte løse problemet. [...] Det andre problemet er at denne typen kryssplattform-tilnærming ofte fører til utfordringer knyttet til minste felles multiplum, skriver Jackdaw Research. Med det mener selskapet at applikasjoner for mobil og nettbrett ikke vil være spesialiserte nok til å utnytte fordelene med plattformen. Microsoft skal tilby verktøy som gjør det enkelt å flytte apper fra skrivebordet til mobile flater. Men dette risikerer å bli en bjørnetjeneste.

– På noen måter inviterer Microsoft kanskje utviklere til å gjøre den samme feilen som de selv gjorde i Windows 8, ved i for stor grad å tilsløre skillelinjene mellom det som fortsatt er to veldig forskjellige miljøer, skriver Jackdaw Research.

Les mer om: