Derfor velger IT-sjefen grønt

Halvparten av store europeiske virksomheter satser på Grønn IT. En undersøkelse avslører hvorfor.

Derfor velger IT-sjefen grønt

Halvparten av store europeiske virksomheter satser på Grønn IT. En undersøkelse avslører hvorfor.

Over halvparten av de større europeiske virksomhetene har satt grønn IT på agendaen. 35 prosent har allerede en grønn IT-strategi på plass, mens ytterligere 16 prosent planlegger å implementere en slik strategi innen to år.

Det viser en undersøkelse utført av analyseselskapet IDC, som Dell har sponset.

IDC har spurt 459 IT-sjefer ved store europeiske selskaper. Alle de spurte har over tusen ansatte, og driver minst ett datasenter.

Virksomhetene i undersøkelsen drifter i snitt 3,7 datasentre og har et gjennomsnittlig IT-budsjett på 160 millioner euro for inneværende år.

Det er ikke miljøhensyn, men ønske om kostnadsbesparelser som oppgis som den viktigste grunnen til satsingen. Rett bak følger behovet om å understøtte lover og regler.

Driveren som oppgis som minst viktig er kundenes og de ansattes egne forventninger.¨

    Les også:

Rapporten hevder den økende bevisstheten rundt grønn IT har bakgrunn i en rekke trender som påvirker den globale økonomien:

  • Økte energikostnader
  • Økte karbonutslipp
  • Prispress fra lavkostland
  • Lovreguleringer av kraft-effektivitet

EUs reguleringer er nå rettet mot produkter som forurenser, skriver IDC, men advarer at det er svært sannsynlig at reguleringene vil omfatte utstyr i datasentre i løpet av neste femårsperiode.

Reduserte kostnader oppgis som den viktigste grunnen til å satse på grønn IT. Kilde: «IDC-Dell Green IT Barometer, july 2008»
Reduserte kostnader oppgis som den viktigste grunnen til å satse på grønn IT. Kilde: «IDC-Dell Green IT Barometer, july 2008»

Europa i førersetet

PC-produsenten Dell er et av flere selskap som har vært pådrivere for grønne løsninger i IT-bransjen. Forrige uke holdt Dell-sjefen et innlegg for EU i Brussel der han roste europeiske selskaper for å lede an.

- Europakommisjonen spiller en viktig rolle i forhold til å motivere medlemslandene til å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi strategisk for å gjøre sin egen infrastruktur grønnere. Europa, som er i førersetet når det gjelder å styre retningen for miljøpolitikk, kan fortsette å bruke denne påvirkningskraften over hele verden, sa Michael Dell.

    Les også:

Til toppen