RESULTATERFINANS

Desember-revolusjon på Oslo Børs

I begynnelsen av desember dette året blir det revolusjon på Oslo Børs, alt av indekser og kurslister skal legges om.

Helge Lunde
19. sep. 2000 - 13:44

I lengre tid har det vært sterk misnøye med kurslistene og spesielt indeksene på Oslo Børs. Spesielt har det vært et stort savn å ikke ha noen offshoreindeks, men ei heller har totalindeksen vært særlig godt likt i meglerbransjen. Og på Oslo Børs (OSE) har man tatt hintene som har kommet, og etter mye om og men kommer endelig nå det nye systemet.

Grunnen til at det har tatt så lang tid er at man også har ønsket å gjøre en hel omlegging av strukturen for listingen av de ulike aksjene og heller ikke helt har vært enig med seg selv om hvordan man skal lage de nye indeksene. Oslo Børs har for å løse dette innledet samtaler med den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley Dean Witter (MSDW) om bruk av deres nye klassifiseringssystem for gruppering av selskaper.

MSDWs system er blant de aller mest benyttede i verden og det system i verden som har den største investeringsstrømmen. Dette settet med regler har vært benyttet av Morgan Stanley selv i en lengre tid som et grunnlag for deres egne indekser. Grupperingssystemet er også planlagt innført i såvel Sverige som Danmark samtidig, og er å se på som et neste steg på veien mot det planlagte NOREX-samarbeidet.

Valget om å benytte Morgan Stanley kom etter en rundspørring Oslo Børs hadde i meglerbransjen hvor et relativt unisont svar, var at man i meglerhusene selv benyttet dette systemet og det nye regelverket således ville bli en god modell. Følgelig var dette også et naturlig valg for OSE.

Systemet som trolig blir innført fra Morgan Stanley, klassifiserer alle selskaper etter deres virksomhet i fire nivå etter bedriftenes respektive virksomhet. Nivåene er delt opp i sektor, industrigruppe, industri og virksomhet, og fungerer slik at sammenfallende virksomheter blir tilordnet samme kode eller pulje.

Et eksempel i så måte kan være oppdrettselskapet PanFish som antakeligvis blir å finne i sektoren "Consumer Staples", industrigruppen "Food Beverages & Tobacco", industri "Food Products" og virksomhet "Meat Poultry & Fish". Hver pulje blir så tilordnet en kode, som for Pan Fish-gruppen blir 30202020. I søsterpuljen finner vi også antakeligvis Orkla som er organisert under nesten samme pulje med "Consumer Staples", "Food Beverages & Tobacco", "Food Products" og nivå 4 som heter "Packed Food". Dette siste nivået er det som således skiller Pan Fish og Orkla og koden for sistnevntes gruppe har derfor også fått en nesten lik men likevel forskjellig puljekode på 30202030.

På tilsvarende måte er alle selskaper på Oslo børs blitt katalogisert.

Denne nye strukturen å liste selskapene på vil også bli grunnlaget for hvordan de nye indeksene på Oslo børs blir. Fra 1. desember 2000 vil altså de gamle bransjeindekser bli kastet på båten, og de nye tatt i bruk. Men fremdeles vil den gamle listen bli opprettholdt sammen med den nye - i hvert fall frem til mars neste år.

Det vil bli introdusert totalt 40 nye offisielle indekser samt 250 uoffisielle. Og det høye tallet kommer av at begge de to høyeste nivåene i det nye klassifiseringssystemet vil bli tilordnet en egen indeks som omfatter alle indeksene på det aktuelle nivået. Til sammen utgjør dette 33 forskjellige indekser.

I tillegg vil man opprettholde noen overordnede indekser som i dag, som ikke har sitt utgangspunkt i det nye grupperingssystemet. Under har vi listet alle de 38 offisielle indeksene slik de blir seende ut fra 1. desember 2000.

Overordnede indekser

Nr. Navn Ticker
1 OSE Alle aksjer indeks OSEAX_TR Ny
2 OSE Benchmark Indeks OSEBX_TR Ny
3 OSE Blue Chips OSETX_TR Dagens OBX
4 OSE hovedlisten OSEMX_TR Dagens Totalindeks
5 OSE SMB indeks OSESX_TR Dagens SMB indeks

Sektorindekser nivå 1

Nr. Navn Ticker
1 OSE10 Energy OSE10_TR
2 OSE15 Materials OSE15_TR
3 OSE20 Industrials OSE20_TR
4 OSE25 Cosnumer Discretionary OSE25_TR
5 OSE30 Consumer Staples OSE30_TR
6 OSE35 Health Care OSE35_TR
7 OSE40 Financials OSE40_TR
8 OSE45 Information Technology OSE45_TR
9 OSE50 Telecommunication Serv. OSE50_TR
10 OSE55 Utilities OSE55_TR

Industriindekser nivå 2

Nr. Navn Ticker
1 OSE1010 Energy OSE1010_TR
2 OSE1510 Materials OSE1510_TR
3 OSE2010 Capital Goods OSE2010_TR
4 OSE2020 Commersial serv & suppl OSE2020_TR
5 OSE2030 Transportation OSE2030_TR
6 OSE2510 Automobiles & Components OSE2510_TR
7 OSE2520 Consumer durables & Apparel OSE2520_TR
8 OSE2530 hotels, restaurants & leisure OSE2530_TR
9 OSE2540 Media OSE2540_TR
10 OSE2550 Retailing OSE2550_TR
11 OSE3010 Food & Drug OSE3010_TR
12 OSE3020 Food Beverages & Tobacco OSE3020_TR
13 OSE3030 Household & personal Products OSE3030_TR
14 OSE3510 Healt Care Equipment & Services OSE3510_TR
15 OSE3520 Pharmaceutical 6 Biotechnology OSE3520_TR
16 OSE4010 Banks OSE4010_TR
17 OSE4020 Deversified Financials OSE4020_TR
18 OSE4030 Insurance OSE4030_TR
19 OSE4040 Real Estate OSE4040_TR
20 OSE4510 Software & Services OSE4510_TR
21 OSE4520 Tech. hardw & equip. OSE4520_TR
22 OSE5010 Telecommunication serv OSE5010_TR
23 OSE5510 Utilities OSE5510_TR

Alle de nye indeksene vil bli kalkulert med base 100 for den 30. desember 1995.

Med et såpass stort antall indekser vil det innenfor noe av dem naturlig nok ikke være så mange selskaper som blir lagt til grunn. Dette avtegner seg mest for indeksene på det andre nivået, men også sektornivå lider under dette problemet. OSE55 og OSE5510 vil sannsynligvis begge bare ha Hafslund A- og B-aksjene inkludert i sin indeks. Et forslag i så måte for å bøte noe på dette har vært å utsette introduksjonen av noen av indeksene til etter at NOREX-samarbeidet har materialisert seg og man derfra får en større pool av aksjer å velge blant.

Men Oslo Børs velger nå likevel å gå ut med alle, da man mener det er strategiskt viktigere å opprette et globalt klassesystem enn å tilrettelegge for norske forhold med et særnorskt system.

Et av de største savnene på Oslo Børs har vært en dedikert offshoreindeks. Denne vil etter all sannsynlighet finnes som OSE1010_TR Energy. Denne favner de fleste selskaper innefor sektoren, og mye arbeid har vært lagt ned fra OSE og MSDW i å klasse selskapene slik at man får en representativ offshoreindeks.

Selskapene Petroleum Geo Services, Søndefjeldske, Farstad, Smedvig, Ocean Rig og Havila med flere er alle å finne igjen i denne gruppen etter den inndeling som så langt er foreslått. For deg som enkeltperson blir det mest sannsynlig også indeksene fra Nivå 2 som har den største interessen og som vil bli benyttet av aviser og andre publikasjoner.

De nye indeksene vil etter all sannsynlighet beregnes tilsvarende de gamle som var markedsveiede med totalavkastning, som tar høyde for også utbytte. Men også en prisavkastning vil bli kalkulert slik det også gjøres i dag uten at disse vil være blant de offisielle indeksene. I tillegg til de spesifikke klasseindekser som kommer fra det nye systemet, skal det også kjøres igang med to nye overordnende indekser som etter hvert skal erstatte dagens totalindek og smb-indeks, som vil bli videreført i noe tid.

De to nye indeksene "all shares" OSEAX_TR blir akkuratt det den forteller, nemlig en indeks som skal favne alle aksjer fra hele klassesystemet. Mens "benchmark" OSEBX_TR vil ha et utvalg av aksjer etter gitte bestemte regler etter turnover, markedsverdi og likviditet. Mest sannsynlig blir det denne indeksen som vil erstatte totalindeksen i bruk i fremtiden.

Benchmark er fra Oslo Børs ment å være en referanseindeks for de som som vil måle avkastningen i porteføljer mot børsen som helhet, med en høy korrelasjon med børsens totalavkastning og som er replikérbar, slik at man kan gjøre investeringer på bakgrunn av indekssammensetningen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.