Desember-revolusjonen på børsen er utsatt

De planlagte endringene med innføringen av nytt klassifisierings-system og innføringen av nye indekser 1.desember er utsatt en måned og vil ikke bli innført før den 5. januar.

Den planlagte desemberrevolusjonen på Oslo Børs som vi her i digitoday.no skrev om den 19.september, er utsatt. De nye indeksene og klassesystemet som skulle bli innført den 1.desember er vedtatt utsatt til 5.januar samtidig med at også resten av NOREX samarbeidet innfører det samme systemet.

Revolusjonen er fyldig beskrevet i våre tidligere artikler som du finner under. I korthet går den ut på en omlegging av gruppesystemet der man går vekk fra de gamle listene med industri, finans, skip etc, til å benytte Morgan Stanley sitt selskaps-klassifiserings system. Der blir alle like selskaper organisert i den samme klassen, som igjen sorteres i ulike nivåer ut i fra industriell gruppering. På bakgrunn av disse klassene og nivåene vil det så bli etablert et sett med egne indekser som blir Oslo Børs nye bransjeindekser.

Årsaken til utsettelsen får digitoday.no vite, har vært at man har hatt noen uavklarte elementer i avtalen man har gjort med Morgan Stanley. Samtidig falt dette passende sammen med at man lå noe foran Stockholm og København, og at man gjerne ville ha en felles lansering.

Planen om å etablere et felles nordisk aksjemarked rydder stadig nye hindre av veien, og nå etableres altså en felles indeksstruktur slik at sammenligningen mellom de forskjellige landene blir enklere. Tidligere i måneden tok også Oslo Børs handelssystemet SAXESS fra OM Gruppen i bruk.

Til toppen