– Desktopen er utdatert og ineffektiv

Student sender flere tiårs desktophistorie på skraphaugen med interessant konsept.

– Desktopen er utdatert og ineffektiv
I Desktop Neo erstattes dagens vinduer med store paneler som i større grad skal utnytte skjermplassen og som skal gjøre det enklere å gjøre flere oppgaver på en gang. Veksling mellom panelene gjøres med enkle fingerbevegelser på en pekeplate. Den ordinære musfunksjonen er droppet helt. Bilde: Lennart Ziburski

Selv om det er store forskjeller på de grafiske brukergrensesnittene til for eksempel OS X og Windows 10 i dag, har de likevel betydelige fellestrekk som er basert på konsepter som i stor grad ble utviklet for flere tiår siden. Skrivebordsbakgrunn, overlappende vinduer, mus, ikoner, mapper og nedtrekksmenyer går igjen i nesten alle alternativene som egner seg for relativt store skjermer.

I forrige uke presenterte den tyske studenten Lennart Ziburski et konsept som kanskje kan bidra til litt virkelig nytenkning også i det grafiske brukergrensesnittet pc-er. Det tar utgangspunkt i OS X, men en virkeliggjøring bør i stor grad gjøres med ethvert moderne, underliggende desktop-operativsystem.

Bort med overlappende vinduer

Et hovedpoeng i konseptet, som kalles for Desktop Neo, er å utnytte skjermplassen bedre enn det som gjøres i dagens desktop-miljøer. Løsningen på dette er ifølge Ziburski å erstatte de potensielt overlappende vinduene med paneler som dekker hele skjermhøyden, men som kan vises side om side.

Man kan ha mange slike paneler åpne på en gang, og bla mellom dem med enkle fingerbevegelser på en berøringsplate.

Ingen muspeker

En fingerbevegelse kan også være nok til å markere en tekst eller åpne en lenke. En del av konseptet er nemlig at Neo skal kunne oppfatte hvor på skjermen brukeren ser og handle ut fra dette. Dette er kanskje den vesentligste egenskapen ved Neo som foreløpig er litt «science fiction».

Andre hovedtrekk med Desktop Neo er at det svært tagg-orientert. Alt – fra programvare og meldinger til dokumenter og kontakter – kan tagges og gjenfinnes ved hjelp av søk og filtre.

Kort

Oversikt over relevant informasjon og innhold fra apper og tjenester vises som kort, omtrent som i Google Now. Det skal være mulig for brukeren å samhandle med disse informasjonskortene – uten å måtte åpne en dedikert applikasjon.

Grafiske brukergrensesnitt er nok enklest å beskrive ved å se arbeidsflyten visuelt. Videoen nedenfor demonstrerer de viktigste delene av Desktop Neo.

Desktop Neo er i dag ikke annet enn et sett med illustrasjoner. Ziburski opplyser at han ikke har planer om å gå videre fra det nåværende konseptstadiet. Men han håper at noen andre ønsker å bygge videre på ideene.