Desperat pengejakt til ingen nytte

I Sports Mails siste emisjon forsøkte selskapet desperat å hente inn penger. Alle midler ble brukt, inkludert lydbåndopptak og tvilsomme garantier.

I oktober 2000 var kassen til Sports Mail AS for alle praktiske formål tømt, og selskapet drev for kreditors regning. Det mener i alle fall bostyrer Jostein Nordbø som skriver i sin beretning for skifteretten at selskapet hadde betydelige likviditetsproblemer siden august samme år.

Skattetrekkene for femte og sjette termin i dette året er heller ikke fullstendig innbetalt, skriver bostyrer i sin foreløpige redegjørelse for Nedre Romerike Herredsrett.

Det var derfor tvingende nødvendig å hente inn penger. Sports Mail sendte ut et prospekt i markedet i oktober, der selskapet ville hente inn 36 millioner kroner ved å selge aksjer til 4 kroner stykket. Få bet på tilbudet, og selskapets ledelse, med administrerende direktør Roy Nordanger og styreformann Kjell Haarr, sender ut et nytt brev den 6. desember.

I brevet står det at selskapet ikke lyktes med sine opprinnelige emisjonsplaner, og at prisen derfor settes ned til 1,25 norske kroner i det som kalles en intern emisjon.

I brevet opplyser selskapet om at de oppfatter verdien av Sports Mail til å være på totalt 185 millioner kroner.

Investorene lokkes til å kjøpe aksjer, men man skal lese godt mellom linjene for å forstå at selskapet er insolvent på det tidspunktet brevet skrives.

En kopi av brevet kan du lese her
(NB! brevet er scannet og lagret i jpg-format, og kan ta lang tid å laste ned)


Det står også at fire aksjonærer har forpliktet seg til å garantere for én million kroner hver. Farian Investment LTD (Gjelsten & Co.), W.C Fabritius, Ulsmo AS og "managment" skulle betale inn.

Men det som ble påstått å være garantier, eller friske penger, var slett ikke det.

Det aksjonærene ikke fikk vite var at pengene fra Farian og W.C Fabritius var en rettet emisjon på 1,25 kroner som ble gjennomført dagen etter at brevet ble sendt. Disse pengene skulle gå til sletting av gjeld - nærmere bestemt to millioner kroner som de nevnte selskap hadde kausjonert for i Sparebanken Møre.

"Managment", som i dette tilfellet er identisk med trekløveret Kjell Haarr, Roy Nordanger og Clas Hansen, skulle betale inn én million kroner. Men dette var i realiteten konvertering av lån som skulle bli til aksjer. Dette lånet var penger som de tre hadde betalt inn i selskapet tidligere på året.

Garantistene var med andre ord ikke garantister, men konvertister.

Ulsmo AS fikk, etter det digitoday.no erfarer, spørsmål om å garantere, noe de gjorde etter at de hørte at Farian, W.C Fabritius og "managment" skulle gjøre det samme. De tre sistnevnte garanterte imidlertid aldri - de konverterte.

Selskapet var forut for emisjonen i særdeles pengenød.

Kilder internt i Sports Mail forteller en historie som kan illustrere den desperate situasjonen i selskapet: det ble spilt av et lydbånd for de ansatte på slutten av fjoråret. Dette lydbåndets innhold skulle overbevise de tredvetalls ansatte om at Sports Mail hadde fått garantier for videre drift.

Dette får digitoday.no opplyst fra flere kilder, deriblant tidligere ansatte i Sports Mail.

På dette båndet snakket en av selskapets strategiske partnere, og vedkommende kunne fortelle at de var villige til å satse på Sports Mail fremover - og være med på å oppkapitalisere selskapet.

Samtalen på lydbåndet var fra en telefonsamtale mellom en i Sports Mails ledelse og en person som har en høy stilling i en av de daværende partnerne til Sports Mail.

Vedkommende vil ikke ha navnet sitt i digitoday.no men bekrefter historien. Han forteller at opptaket måtte ha vært "kryssklippet" og at han slett ikke mente det som opptaket angivelig "beviste".

- Det jeg sa var at vi ville være med hvis man fikk på plass inntektsmodeller rundt dette, sier personen til digitoday.no.

Den tidligere ledelsen i Sports Mail vil ikke kommentere lydbåndhistorien.

Aktøren som ble tatt opp på lydbånd forteller til digitoday.no at han ikke var klar over at opptaket skjedde før han i etterkant fikk høre om det fra andre i selskapet. Disse hadde reagert negativt på opptakene.

Han sier videre at selskapets ledelse "nærmest tryglet" samarbeidspartneren om å betale inn 650.000 kroner til lønn - ellers ville hele selskapet gå overende.

26. januar gikk Sports Mail konkurs.

Til toppen