– Det berører ikke oss

Narvik og Moss kommune om forbudet mot skyarkiv i utlandet.

– Det berører ikke oss
MÅ LAGRES I NORGE: Arkivloven av 1992 slår fast at arkivverdig materiell ikke lovlig kan føres ut av landet. Det gjelder også sikkerhetskopier. I denne artikkelen svarer skypionerene Moss og Narvik kommune at Riksarkivets avklaring ikke får konsekvenser for dem. Bilde: Per Ervland

Riksarkivet slo mandag fast at arkivering i utlandske skytjenester er ulovlig for offentlige virksomheter.

Arkivloven av 1992 setter klare krav om at arkivverdig materiale ikke kan føres ut av landet.

Likevel går minst to IT-leverandører med planer om å tilby en slik tjeneste. Riksarkivaren har også mottatt henvendelser fra flere kommuner som snuser på modellen, som etter dagens regelverk er lovstridig.

Her kan du lese hva Riksarkivet fortalte til digi.no i går.

Hva med Moss og Narvik?

Flere har stilt spørsmål om hva presiseringen betyr for Moss og Narvik kommune. Begge har anstrengt økonomi, noe som iallfall delvis er årsaken til at de har valgt å føre IT-systemer ut i en utenlandsk nettsky. Dette valget og problemstillingene det har medført har digi.no dekket i en lang rekke artikler de siste årene.

Begge mener at gårsdagens kunngjøring fra Riksarkivet ikke får konsekvenser for deres respektive satsinger på nettskyen.

I våres varslet Moss at de innen ett år skal flytte nær halvparten av kommunens IT-plattform ut i Microsofts Azure-plattform, på servere som befinner seg i Amsterdam eller Dublin.

Bjarne Blom er fagleder IKT i Moss kommune
Bjarne Blom er fagleder IKT i Moss kommune Bilde: Marius Jørgenrud

digi.no spør blant annet om de nå er nødt til å foreta endringer, og i hvilken grad arkivloven berører systemene de planlegger å flytte eller allerede har flyttet utenlands.

– Moss kommune forholder seg til de bestemmelser som Riksarkivet kommer med, både for arkivsystemer og fagsystemer, svarer IT-sjef Bjarne Blom.

Ifølge Blom har planene hele tiden vært «avstemt til hva lovverket åpner for».

– Det vil si vi avventer uttalelse fra fagorganer. Dette endrer altså ikke noe i forhold til de planene vi har.

I Narvik valgte man Google Apps som system for epost og samhandling for kommunens rundt 1.500 ansatte. I tillegg har de tatt i bruk samme skyplattform i utdanningssektoren for et par tusen personer.

– Narvik kommune lagrer arkivverdig materiale i våre fagsystemer, som kjører på lokale servere og med lokal datalagring. Hvis arkivverdig materiale mottas på epost, skal denne lagres direkte til kommunens NOARK 4-godkjente saksbehandlersystem. Arkivverdige dokumenter som utarbeides i Google Apps skal ved ferdigstilling også lagres til sak/arkivsystemet, skriver IT-sjef Per Jakobsen.

Narvik kommunes IT-sjef Per Jakobsen.
Narvik kommunes IT-sjef Per Jakobsen. Bilde: Marius Jørgenrud

Han fortsetter:

– Det er foreløpig ikke vurdert datalagring for fagsystemer i en skybasert løsning utenfor eget datasenter – og vi ser heller ikke at presiseringen fra Riksarkivet vil få noen direkte konsekvenser for hvordan Narvik kommune benytter Google Apps for Work.

Venter på svar fra Kulturdep.

Riksarkivets underdirektør Tor Anton Gaarder varslet i går at det gjenstår mye arbeid med å få på plass en regelendring (lovendring, red.anm.) som gjør at offentlige virksomheter lovlig kan lagre arkivverdig materiell i utlandet.

Det har ifølge ham tidligere vært gitt signaler om at Kulturdepartementet vurderer en oppmyking eller endring av arkivloven, men Riksarkivaren mener situasjonen i dag er mer uklar.

digi.no ba i går politisk ledelse i Kulturdepartementet om en klargjøring. Svaret har ennå ikke kommet, men vi vil oppdatere saken når vi vet mer.

    Les også:

Les mer om: