Det best utviklede GSM-markedet i øst

Alle de tre polske GSM-operatørene finnes blant de åtte største Øst-Europeiske mobilselskapene. Men akkurat det forteller mest om et marked med stort potensiale.

Alle de tre polske GSM-operatørene finnes blant de åtte største Øst-Europeiske mobilselskapene. Men akkurat det forteller mest om et marked med stort potensiale.

Markedet består av tre operatører. Plus GSM har Tele Danmark og Vodafone som internasjonale partnere sammen med lokale eiere eier 19,25 prosent hver, mens Era GSM har Deutsche Telekom og Media One som internasjonale eiere med 22,5 prosent hver.

Landets tredje mobillisens er 2/3 eid av det statlige televerket, mens 34 prosent resten eies av France Telecom, og ble satt i kommersiell virksomhet i mars 1998.

Kontantkort er på full fart inn i det polske markedet og utgjør vel en fjerdedel av kundemassen.

Polen Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Centertel 03.98 600.000 253 % 16 %
Era GSM 09.96 1.750.000 113 % 45 %
Plus GSM 10.96 1.500.000 88 % 39 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen