Det blir billigere å ringe med mobil

Post- og teletilsynet blir stadig tøffere mot Telenor. Nå skal kunder av NetCom og Sense betale mindre til Telenor, og det blir mer kontroll.

Post- og teletilsynet-sjef Willy Jensen har sendt et nytt, strengt brev til Telenor Mobil-sjef Ingvild Myhre. Tonen mellom de to er ikke bare hyggelig, for Myhre forsøker å trenere tilsynets muligheter for kontroll.

I brevet tilsynet har sendt i dag, pålegger man Telenor å senke prisen de krever fra NetCom, Sense og andre.

Fordi Telenor har en så dominerende stilling, styrer tilsynet prisen selskapet tar for å la for eksempel NetComs mobilkunder eller Tele2s fastlinjekunder ringe til Telenor Mobils kunder.

Prisen skal ikke være høyere enn 13 prosent fortjeneste, men mot slutten av 2001 lå den på 16 prosent, og den vil bli enda høyere i år. Telenor ville først ikke utlevere disse tallene, men tilsynet fikk tallene likevel gjennom den årlige kostnadsrapporten Telenor må levere.

Men Telenor slipper dog unna den viktigste trusselen: "Tilsynet vil her bemerke at det ikke på det nåværende tidspunkt er aktuelt å gripe inn med tiltak rettet direkte mot Telenors sluttbrukerpriser på GSM-produkter. Et vedtak som innebærer reduksjon av samtrafikkprisene vil derfor ha en begrenset negativ effekt på selskapets samlede avkastning fra GSM-virksomheten", trøster tilsynet.

Nå må prisene ned, og riset bak speilet er klart:

Dersom selskapet ikke oppfyller sin plikt til kostnadsorientering, vil Post- og teletilsynet vurdere å pålegge Telenor Mobil tvangsmulkt etter teleloven 10-3 frem til lovstridig prising er opphørt.

Post- og teletilsynet varsler samtidig at dersom Telenor Mobil ikke tilfredsstillende kan dokumentere en reduksjon i samtrafikkprisene som bringer prisnivået i samsvar med kravet om kostnadsorienterte priser, vil tilsynet se seg tvunget til selv å foreta beregninger av nivået for samtrafikkprisene.

Priskuttene kan få tilbakevirkende kraft, eventuelt med reduksjon i prisene.

"Tilsynet vil også måtte vurdere om de nye samtrafikkprisene skal gjøres gjeldende for tidligere perioder dersom Telenor Mobil ikke kan dokumentere at forutsetningene som lå til grunn for prisfastsettelsen, er endret på en måte som Telenor Mobil ikke kunne forutse.

Tilsynet varsler endelig at det legges opp til en halvårlig revisjon av grunnlaget for fastsettelsen av samtrafikkprisen på mobilområdet, bl.a. basert på prognoser. Tilsynet er åpen for å diskutere med Telenor Mobil de nærmere rutinene for en slik revisjon."

Men det vil trolig ta litt tid før prisene kuttes - Telenor Mobil har for vane å anke avgjørelser fra tilsynet til Samferdselsdepartementet.

Til toppen