Det blir dyrere å handle på Internett

Bondevik-regjeringen lovet å gjøre det billigere å handle på Internett, men nå blir det dyrere. Posten øker fortollingsgebyret og straffer småpakker hardt.

Bondevik-regjeringen lovet å gjøre det billigere å handle på Internett, men nå blir det dyrere. Posten øker fortollingsgebyret og straffer småpakker hardt.

Et komplisert regelverk laget for store og dyre sendinger er i ferd med å strupe norske Internett-brukeres mulighet til å handle på Internett. For med avgiftene du må betale for mindre pakker, er det stadig mindre lønnsomt å handle fra for eksempel Amazon.com.

Nå øker Posten sine avgifter igjen. For en pakke med verdi på over 200 kroner, for eksempel to CD-plater, går fortollingsavgiften opp fra 80 til 120 kroner. I tillegg kommer momsen. Et påslag på 40 kroner vil i mange tilfeller gjøre det billigere - eller kanskje enklere - å handle varen i Norge.

- Slik reglene fungerer i dag har vi så mye arbeid med slike pakker at vi må øke gebyret, forklarer Line Fredriksen, fungerende informasjonssjef hos Posten.

Fortollingen av pakker fra utlandet er komplisert og fungerer slik:

Du har bestilt CD-plater fra Amazon.com som ankommer Tollvesenet. Er de verdt mindre enn 200 kroner, kan du fortolle dem selv over Internett hos Tollvesenet og hente dem på postkontoret. Tollvesenet stoler på at du har betalt moms før du henter pakken. Tidligere betalte du 80 kroner, men fortoller du over Internett betaler du nå bare 50 kroner.

Men er pakken verdt mer enn 200 kroner, fortoller Posten den for deg. Dette koster nå ikke 80 kroner, men fra 27. mars 120 kroner. I tillegg kommer moms (med mindre det er blader eller bøker du mottar) og eventuelle andre særavgifter på for eksempel visse typer elektronikk.

Forrige gang reglene ble endret og det ble dyrere å bestille fra utlandet, sa Bondevik-regjeringen med næringsminister Lars Sponheim i spissen seg enig i at dette ble dyrt. Finansminister Gudmund Restad diskuterte saken med daværende samferdselsminister Odd Einar Dørum. Men dette førte ikke til lavere avgifter, forteller informasjonssjef i Finansdepartementet, Anne-Sissel Skånvik.

- Jeg er overrasket over at Posten øker prisen, vi trodde den skulle ned, sier Skånvik til digi.no. Hun peker på at det ikke er noe politisk ønske at nordmenn skal handle mindre på Internett.

Verken Finansdepartementet eller Toll- og avgiftsdirektoratet har vurdert å heve grensen for hvor dyre pakker du kan fortolle selv og dermed slippe unna med den høyere avgiften, får digi.no opplyst.

Til toppen