Det blir færre og større nettmeglere i fremtiden

Lavere vekst for nettmeglerne i Europa vil sannsynligvis fremtvinge flere oppkjøp og sammenslåinger.

Tredje kvartal har vist at både tilgangen på nye kunder og antall handler er i ferd med å flate ut. Ifølge Excite@Home har Tyskland halvparten av Europas online-kunder, men også Skandinavia ligger langt fremme i utviklingen. Men nå er det tegn som tyder på at veksten er i ferd med å avta, noe aksjemarkedet har diskontert for lenge siden:

Investeringsbanken JP Morgan antar at det er omtrent 120 online meglere i Europa. Bare i Storbritannia er det nesten 30 stykk som kjemper om de samme kundene.

- Markedet vokser fortsatt, men den hyper-veksten vi opplevde helt til sommeren har avtatt betraktelig, sier analytiker Huw van Steenis i JP Morgan.

- Det kraftige fallet på verdens børser har redusert aktiviteten betraktelig. Dette har medført at aksjekursen til mange nettmeglere nesten er i fritt fall og at dette øker sannsynligheten for oppkjøp og sammenslåinger. Ingenting fremtvinger oppkjøp bedre enn fallende aksjekurser. Mange store aktører venter på å ekspandere og disse kan raskt komme på banen når aksjekursene faller, sier analytikeren.

Ifølge JP Morgan er en mulig kandidat til å ekspandere giganten Charles Schwab & Co som bare har fotfeste i Storbritannia der de til gjengjeld er størst. I det kontinentale Europa er de nesten fraværende. Schwab har en stor fordel: Markedsverdien på nesten 400 milliarder kroner som gjør at de lett kan sluke nettmeglere i Europa. De største nettmeglerne er de tyske Consors Discount Broker AG, Comdirect AG og Direkt Anlage Bank AG som alle har en markedsverdi på mellom 18 til 25 milliarder kroner.

JP Morgans analytiker tror at nettmeglerne fortsatt har livets rett, men at mange er nødt til å diversifisere for å holde på, og ikke minst tiltrekke seg nye kunder.

- De ledende tyske nettmeglerne er eksempler på dette. Men det vil bli vanskelig for små og uavhengige meglere å henge med, tror analytikeren.

Til toppen