Det blir moms på Internett-handel

Fra 1. januar må EU-innbyggere betale moms på programvare og annet de laster ned over Internett. Du slipper - foreløpig.

Fra 1. januar må EU-innbyggere betale moms på programvare og annet de laster ned over Internett. Du slipper - foreløpig.

Bor du i EU og handler programvare, musikk og fysiske varer over Internett fra en EU-bedrift må du betale moms. Men stadig flere EU-borgere velger å kjøpe varer og tjenester fra amerikanske bedrifter for da slipper man momsen. Dette ønsker EU å stoppe, men USA skriker.

EU-kommisjonen har derfor lagt frem en lovendring som ventes vedtatt og vil tre i kraft 1. januar 2001, skriver Computerworld Danmark. Da må selskaper som Amazon.com registrere seg i minst et EU-land og øke prisene på sine varer med en på mellom 15 og 20 prosent.
Les mer om de norske, amerikanske og europeiske reglene for nettskatt :
EU vil ha moms på salg over InternettNorsk aAvgiftssjokk på nettkjøp
Utsetter Internett-skatt i to år
Skattefritt på nettet

Momsen skal legges på prisen i USA og betales der hvis kundene er en privatperson. Men EU står ovenfor store utfordringer, for amerikanske myndigheter og en rekke representanter for IT-bransjen, blant annet Andy Grove i Intel, ser på EU-forslaget som proteksjonisme. Amerikanerne påpeker en rekke problemer med å håndheve reglene.

Vi vil ikke være skatteinnkrevere for europeiske stater, er argumentet den amerikanske Internett-bransjen skyver foran seg. Men uansett hva bransjen mener om EUs regler, må de nok innstille seg på moms. For OECD, der blant annet USA er medlem, arbeider med internasjonale regler for moms på Internett-handel.

- Skatter og avgifter er unntatt EØS-avtalen, så EUs nye momslov for Internett-handel vil ikke få noen konsekvens for norske kunder, forteller Tor Lande, avdelingsdirektør i Skatte og avgiftsavdelingen i Finansdepartementet til digi.no.

Men han tilføyer "foreløpig".
- Alle land tenker jo på dette avgiftshullet og deltar i OECDs arbeid, sier Lande til digi.no.

Til toppen