Det blir moms på utenlandssamtaler

Nye regler innfører moms på utenlandssamtaler og lukker samtidig et smutthull.

Nye regler innfører moms på utenlandssamtaler og lukker samtidig et smutthull.

Kunder av blant annet Sense blir nå informert om at det fra 1. desember blir moms på utenlandssamtaler.

Samtidig lukker Finansdepartementet et smutthull. Det norsk teleselskap NetNet har kjørt sin trafikk over Svalbard for å unngå moms, men dette er det nå slutt på.

"Frå 1. desember 2004 vil det vere avgiftsplikt når privatpersonar kjøper elektroniske kommuni­kasjons­tenester frå utlandet, Svalbard eller Jan Mayen. I tillegg må næringsdrivande og offentleg sektor berekne meirverdiavgift ved kjøp av tenester frå Svalbard og Jan Mayen." skriver Finansdepartementet.

Departementet presiserer videre:

"Endringa fører med seg at forbrukarane sine kjøp av elektroniske kommunikasjons­tenester (også telefonitenester) frå utlandet, Svalbard eller Jan Mayen vert avgiftspliktig. Slik blir det ei likestilling med innanlandsk omsetning. Endringa medfører til dømes at utanlandske teleselskap som sel teletenester til forbrukarar i Noreg må berekne norsk meirverdiavgift.

Frå desember vert det avgifts­plikt i Noreg når tenesta vert levert frå utanlandsk teleleverandør til mobiltelefonabonnentar som høyrer heime i Noreg. Det vil ikkje vere avgiftsplikt der slike tenester vert levert frå eit norsk teleselskap til mobilabonnentar som ikkje høyrer heime i Noreg. Utanlandske teleselskap skal betale norsk meirverdiavgift ved å nytte seg av ein ansvarleg representant i Noreg.

Endringa fører til at næringsdrivande og offentleg sektor sine kjøp av fjernleverbare tenester skal avgiftsleggast også når desse vert kjøpte frå Svalbard og Jan Mayen. I slike høve er det den næringsdrivande og offentleg sektor som sjølv melder inn avgifta. Dette medfører at det regelverket som gjeld i dag når norske næringsdrivande og det offentlege kjøper slike tenester frå utlandet, også vil gjelde når desse tenestene vert kjøpte frå Svalbard og Jan Mayen."

- Vi må nå inkludere moms til privatpersoner. Konkurransen er så hard at vi ikke kan sende hele regningen til kunden, vi må ta noe selv, medgir Kai Fegri, økonomisjef i NetNet til digi.no.

På denne siden på Odin kan du lese mer.

Til toppen