Abonner
JUSS OG SAMFUNN

– Det de vil er å sperre Kina ute

Huawei slår hardt tilbake mot påstandene til etterretningskomiteen i USAs kongress.

Etterretningskomiteen i USA kongress advarer amerikanere mot å kjøpe fra Huawei.
Etterretningskomiteen i USA kongress advarer amerikanere mot å kjøpe fra Huawei.

I går offentliggjorde etterretningskomiteen i den amerikanske kongressen (HPSCI, House Permanent Select Committee on Intelligence) en rapport som avslutter elleve måneders granskning av mistanken om at virksomheten til de kinesiske teleutstyrsleverandørene Huawei og ZTE truer USAs nasjonale sikkerhet: Investigative Report on the U.S. National Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE (pdf, 60 sider).

Rapporten anbefaler at amerikanske myndigheter og privat sektor ikke kjøper utstyr fra Huawei og ZTE, og hindrer dem fra å kjøpe amerikanske bedrifter.

– Basert på tilgjengelig gradert og ugradert informasjon, kan man ikke stole på at Huawei og ZTE opptrer uavhengig av utenlandsk statlig påvirkning. Følgelig utgjør de en sikkerhetsrisiko overfor USA og overfor våre systemer, heter de i rapporten.

Huawei avviser anklagene i en svært skarpt formulert erklæring: Statement regarding HPSCI's report.

Huawei skriver at rapporten ikke inneholder informasjon som kan bekrefte riktigheten i komiteens mistanker.

Det kinesiske selskapet sier videre at de har stilt opp ved enhver anledning og gitt komitemedlemmene alle opplysninger de har bedt om.

– Trass i at vi har gjort vårt beste, ser det ut til at komiteen hadde bestemt seg på forhånd hva utfallet skulle bli, heter det i Huaweis erklæring.

Det heter videre at rapporten bygger på «rykter og spekulasjoner» og ikke tar til seg det faktum at nær sagt ethvert IKT-selskap driver globalt med forskning, programvareutvikling og produksjon.

– De deler den samme forsyningskjeden, og utfordringene innen nettsikkerhet kan ikke løses av ett selskap eller ett land alene. Komiteens rapport ser helt bort fra dette faktum.

Konklusjonen til Huawei er følgelig klar:

– Vi må anta at rapportens eneste hensikt er å avverge konkurranse og hindre kinesiske IKT-selskaper fra å komme inn på markedet i USA.

Huawei framhever hvordan deres egen utvikling tilsvarer idealene som Amerika står for. I motsetning til de aller fleste andre store kinesiske bedriftene, har Huawei vokst fra en beskjeden start for 25 år siden til en global gigant, helt uten finansiell støtte eller medeierskap fra den kinesiske staten. Selskapet eies fortsatt av gründerne og andre ansatte.

– Det er ingen forskjell mellom Huawei og enhver annen oppstartbedrift i Silicon Valley. Vår vekst og utvikling bygger i all vesentlighet på vår driftighet, våre ansattes innstilling og harde arbeid, og vår usvikelige trang til innovasjon.

Rapporten til HPSCI tegner et helt annet bilde av Huawei.

Komiteen skriver at Huawei ikke samarbeidet under granskningen, og at selskapet ikke stilte opp for å forklare sitt forhold til verken kinesiske myndigheter eller det regjerende kommunistpartiet. Det vises til «troverdig materiale» som tyder på at Huawei ikke retter seg etter amerikansk lovgivning.

Iran er også et problem for komiteen. Huawei har tidligere vært tungt engasjert i landet, særlig etter presidentvalget og studentdemonstrasjonene i juni 2009 da vestlige selskaper trakk seg fra dette markedet. I desember 2011 – en måned etter at HSPCI hadde innledet sin granskning – kunngjorde selskapet at de trappet ned i Iran. I rapporten heter det at Huawei har avstått fra å oppgi detaljer om sin virksomhet i Iran, etter å ha nektet for at de selger utstyr til den iranske staten. Komiteen klager også over at Huawei ikke har overgitt materiale for å støtte påstanden om at de retter seg etter alle internasjonale sanksjoner mot Iran og amerikanske eksportregler.

    Les også:

Les mer om: