Det digitale helse-Norge er i gang

Helsenettet åpnes offisielt i dag, som innebærer at de første norske brukere kan bestille resept over nettet fra sine leger.

Helsenettet åpnes offisielt i dag, som innebærer at de første norske brukere kan bestille resept over nettet fra sine leger.

Norsk Helsenett blir i dag registrert som aksjeselskap med hovedkontor som legges til Trondheim. Det er de fem regionale helseforetakene som skal sørge for drift og videreutvikling av en felles infrastruktur for elektronisk samhandling innen helse- og sosialsektoren.

Visjonen er at hele helse-Norge skal være knyttet sammen i nettet. Målet er å kvitte seg med papirjournaler og i stedet lagre og utveksle alle former for pasientinformasjon digitalt.

Helsenettet antas å spare Norge for en milliard kroner i året.

Men det kan ta tid før du kan gjøre avtale med fastlegen din på nettet. I mai var det registrert rundt 500 fastleger som er knyttet elektronisk til helsenettet og sykehusene av totalt 1.800 fastleger. Målet er at 90 prosent av disse skal få elektronisk kommunikasjon.

Det er spesielt i Nord- og Midt-Norge nettet er på plass for mange leger. Det forventes at hovedtyngden av landets legekontorer vil følge etter i løpet av 2004 og 2005.

Med elektronisk kommunikasjon kan en pasient som er hos fastlegen bestille time der og da mot sykehuset ved å søke på ledige timer som kan passe. I dag får pasienter som regel et skriftlig brev fra sykehuset etter at legen først har søkt til sykehuset. Dette medfører både ventetider og avbestillinger.

- Mange møter ikke opp på sykehuset fordi tidspunktet ikke passer. Bare på denne biten taper helse-Norge og pasientene store samfunnsøkonomiske gevinster, sa avdelingsdirektør Hans Christian Holte i Sosial- og helsedirektoratet til digi.no i mai.

Helsenettet legger opp til at alle aktørene i helsevesenet skal samspille. Det skal ikke være nødvendig å ta nye blodprøver eller skrive inn samme opplysninger flere ganger.

Det er allerede gjort en jobb mot sykehusene, Rikstrygdeverket og primærlegene. Nå er det kommunesektoren på helse- og sosialtjenester og pleie-og omsorgstjenesten som skal skjerpes for samspill.

Visjonen om papirløs utveksling står i sterk kontrast til dagens situasjon, der store sykehus kan operere med opptil 100 forskjellige løsninger med pasientinfo som ikke samhandler med hverandre.

Til toppen