Det drøyer med digitale pass

Posten og ErgoGroup vil lage digitale pass med smartkortbrikker, men må vente på EU.

Posten og ErgoGroup vil lage digitale pass med smartkortbrikker, men må vente på EU.

Posten og ErgoGroup har i mange år slåss med bankene om å få utstyre norske innbyggere med digitale ID-kort. Slike kort kan blant annet brukes til å tryggere nettbruk, pålogging på maskiner og tilgang til bygg.

Bankene vil spre digitale IDer gjennom sine nye bankkort, for alle bankkort med magnetstriper skal fases ut. Men Posten/ErgoGroup sliter med å komme i gang med sin utrulling.

Posten har ferdig-utviklet et nytt ID-kort med digital minnebrikke som kan erstatte dagens papirpass, men får ikke starte utrullingen. Siden lanseringen av det nye digitale passet i våres, har utviklingen stått stille.

For det pågår et standardiseringsarbeide for reisedokumentasjon internasjonalt mellom flyorganisasjoner og juridiske enheter i EU, og Posten avventer nye standarder.

Informasjonssjef Wibeke Brustad i Postens IT-selskap ErgoGroup håper på en snarlig avklaring, men tør ikke love noen ID-kort i løpet av året. Uansett må Posten forberede seg på konkurranse fra andre aktører.

- Vårt konkurransefortrinn er at vi allerede har utviklet en teknologi for brukeridentifisering og infrastruktur som vi vet fungerer. Dersom denne teknologien kan tilpasses de internasjonale standardiseringskrav, har vi et klart fortrinn, sier Brustad til digi.no.

Brustad vil ikke angi hva et ID-kort kan komme til å koste eller omfanget av produksjonen.

- Først må vi tilpasse oss de standardiseringskrav som kommer, sier hun.

Det er spesielt sikkerhetsrutiner for å sikre seg mot misbruk og forfalskninger og sperrer mot kopiering og lekkasje av sensitive opplysninger, som vil være et avgjørende i standardiseringsprosessen.

De nye ID-kortene vil bli utstedt av Justisdepartementet, og avdelingsdirektør Magnar Aukrust er positiv til en reisedokumentasjon som kan erstatte passet.

Finland har erfaring med elektroniske ID-kort og nøkkelsertifikater for landets innbyggere, der Folkeregisteret er sertifiseringsautoritet og Politiet er registreringsautoritet (leverer ut sertifikat ved frammøte). Kortbrukere kan logge seg på hjemmesidene til Folkeregisteret og få vite hva som står om en selv i offentlige registre og man kan melde flytting, bruke kortet i tilknytning til arbeidsformidling, på bibliotek og i én bank. Den visuelle delen av kortet kan dessuten brukes som reisedokument i EØS-land.

Til toppen