Det er dyrt å være sint på PC-en sin

En undersøkelse gjort blant 1250 britiske databrukere i Storbritannia, viser at svært mange bruker uforholdsmessig mye tid på å være sinte på datamaskinen sin. Dette er tid som kunne ha vært brukt mer fornuftig hadde maskinene virket som de skal.

En undersøkelse gjort blant 1250 britiske databrukere i Storbritannia, viser at svært mange bruker uforholdsmessig mye tid på å være sinte på datamaskinen sin. Dette er tid som kunne ha vært brukt mer fornuftig hadde maskinene virket som de skal.

Britiske Market & Research International (Mori) har på oppdrag fra BBC spurt 1250 britiske databrukere om deres opplevelser foran datamaskiner. Brukerne ble blant annet spurt om hva de gjør hvis datamaskinen krasjer.

Fire av fem databrukere har opplevd at kolleger har slengt skjellsord til sine datamaskiner. Tre av fire databrukere innrømmer at de selv har gjort dette.

Dårlig dag?

Nærmere halvparten av alle som arbeider med datamaskiner føler seg frustrerte på grunn av IT-problemer, og én av fire under 25 år innrømmer å ha sparket til sine PC-er.

Svært mange er også misfornøyde med tiden det tar for IT-personellet å fikse feilene, eventuelt at de ikke greier å fikse feilene i det hele tatt eller at feilene dukker opp igjen etter kort tid. I tillegg synes de at sjargongen til IT-personellet i mange tilfeller er uforståelig.

Hadde det bare vært slik at disse brukerne kun brukte datamaskinene frivillig til personlig bruk, hadde kanskje ikke slike frustrasjoner vært så farlige. Men dette er snakk om mennesker som bruker maskinene sine i arbeidstiden til å gjøre det de får betalt for. Eller mer korrekt, de forsøker å gjøre det de er betalt for, hadde det ikke vært for at maskinene ikke akkurat oppfører seg eksemplarisk hele tiden.

I tillegg til alt stresset dette medfører for brukerne og de som skal forsøke å finne feilene, betyr slike IT-problemer at jobben databrukerne skal utføre, tar mye lenger tid enn det som strengt tatt burde være nødvendig. Ofte medfører dette at bedrifter ikke greier å holde tidsfrister de er pålagt, noe som igjen kan føre til misfornøyde kunder og tapte kontrakter. I tillegg kommer de interne utgiftene forbundet med brukerstøtte og økte lønnskostnader.

Dermed burde meldingen være klar, både til de som leverer datautstyr og de som kjøper det til sin bedrift: - Gjør en mye større innsats for å levere en frustrasjonsfri IT-opplevelse for brukerne. En analogi som tydeligvis aldri kan gjentas for ofte: Ville du ha kjøpt en bil som måtte ha service hver dag?

Et forbehold må selvsagt tas her. Stapper du bilen full av uoriginale deler, er det ikke sikkert at den fungerer like bra etterpå. Det samme kan sies om en datamaskin. Installerer du masse programvare som kanskje ikke er særlig godt testet sammen med alle de avgjørende komponentene du har i din maskin, kan du heller ikke forvente at alt vil fungere knirkefritt.

Hvis du vil se hele video bildet over tatt fra, finner du en peker til denne nedenfor.

Til toppen